Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Firo (FIRO)

2022-01-26 15:00
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Firo (FIRO).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Firo (FIRO) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Firo số 446.040 hoặc tương đương vào lúc 11:00 ngày 26/01/2022 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút tiền của FIRO sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 10:00 ngày 26/01/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch FIRO sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp mạng lưới.
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Firo (FIRO) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Firo số 446.040. Thời gian dự kiến chỉ để người dùng tham khảo.
  • Binance sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ FIRO trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp mạng lưới và hard fork cho Firo (FIRO) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ mở lại hoạt động nạp và rút tiền FIRO khi nhận định rằng mạng lưới sau quá trình nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo nào nữa đến người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau: 
  • Firo v0.14.9.4
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
25/01/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.