Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Quyền lợi dành riêng cho VIP - Giao dịch hoán đổi

2022-01-28 14:38
Binance VIP vui mừng thông báo đặc quyền dành cho người dùng Swap Farming đủ điều kiện, có hiệu lực từ 15:00 ngày 01/02/2022 (Giờ Việt Nam). Các đặc quyền này bao gồm Voucher hoàn tiền và Voucher nâng hạng VIP. 
Giao dịch với Swap Farming ngay bây giờ!
Quyền lợi A - Voucher tiền mặt: 
Top 10 trader VIP 1-9 xếp hạng theo Khối lượng giao dịch Swap Farming hàng tháng sẽ nhận được Voucher hoàn tiền tùy vào cấp độ VIP hiện tại của trader. Khối lượng giao dịch hàng tháng của người dùng phải bằng hoặc lớn hơn Khối lượng giao dịch tối thiểu hàng tháng trong bảng dưới đây thì người dùng mới nhận được Voucher hoàn tiền.
Voucher tiền mặt
Mức
Khối lượng giao dịch hàng tháng tối thiểu
1-3 nhà giao dịch hàng đầu
4-10 nhà giao dịch hàng đầu
VIP 1 đến 3
3 triệu USDT
1.000 USD mỗi người
500 USD mỗi người
VIP 4 đến 6
15 triệu USDT
3.000 USD/người
Voucher 2.000 USD
VIP 7 đến 9
30 triệu USDT
10.000 USD/người
5.000 USD/người
Quyền lợi B - Voucher nâng hạng VIP:
Top 30 trader thông thường xếp hạng theo Khối lượng giao dịch Swap Farming hàng tháng sẽ nhận được Voucher nâng hạng VIP. Khối lượng giao dịch hàng tháng của người dùng phải bằng hoặc lớn hơn 500.000 USDT thì người dùng mới nhận được Voucher. 
  • Người dùng thông thường đủ điều kiện: Mỗi người nhận được Voucher nâng hạng VIP +1 có giá trị trong 30 ngày
**********
 Tìm hiểu thêm về Binance Swap Farming: 
Tìm hiểu thêm về voucher 
Điều khoản và Điều kiện:
  • Khối lượng giao dịch hàng tháng là tổng khối lượng giao dịch (tính theo giá trị tương đương USDT sử dụng giá đóng cửa của ngày diễn ra giao dịch) được tích lũy trong mỗi tháng dương lịch. 
  • Phân phối voucher thưởng: Xin lưu ý rằng Voucher hoàn tiền và Voucher nâng hạng VIP sẽ được chuyển đến Trung tâm Phần thưởng của người dùng trong vòng 14 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Vui lòng nhấp vào biểu tượng Tài khoản, rồi chọn [Trung tâm Phần thưởng] từ menu thả xuống hoặc trong trang tổng quan sau khi đăng nhập vào tài khoản.
  • Binance sẽ hủy ngay tư cách tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.
  • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi chương trình hoặc quy định của chương trình.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần gần nhất vào ngày 15/03/2022.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.