Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
​​Tạo chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai để tự động hóa giao dịch của bạn: Chia sẻ quỹ thưởng trị giá lên tới 15.000 USDT, 1.000 voucher nâng cấp VIP & một máy tính MacBook Pro 13!

​​Tạo chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai để tự động hóa giao dịch của bạn: Chia sẻ quỹ thưởng trị giá lên tới 15.000 USDT, 1.000 voucher nâng cấp VIP & một máy tính MacBook Pro 13!

2023-03-22 08:50
Đây là thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có sẵn trong khu vực của bạn.
Binance Futures sẽ ra mắt một chương trình ưu đãi mới, trong đó tất cả người dùng thông thường và VIP 1-3 tại một số thị trường có thể đủ điều kiện cùng chia sẻ quỹ thưởng có tổng trị giá lên tới 15.000 USDT dưới dạng voucher token và một máy tính Apple MacBook Pro 13 M2 bằng cách tạo chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai.
Thời gian diễn ra chương trình: 07:00 ngày 17/03/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 01/04/2023 (Giờ Việt Nam)
Hoạt động A: Tạo chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai đầu tiên của bạn để nhận voucher nâng cấp VIP+1!
1.000 người dùng thông thường đầu tiên xác nhận tham gia và tạo chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai lần đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi người sẽ đủ điều kiện nhận một voucher nâng cấp VIP+1.
Cách tham gia:
 • Bước 1: Nhấp vào "Đăng ký ngay" trên trang chương trình ưu đãi để đăng ký nhận ưu đãi.
 • Bước 2: Tạo chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai đầu tiên của bạn. Đảm bảo rằng ít nhất một trong các chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai của bạn tạo ra khối lượng giao dịch tương đương hơn 500 USDT trong thời gian diễn ra chương trình.
Hoạt động B: Tham gia cuộc thi giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai để chia sẻ tới 15.000 USDT dưới dạng các voucher token và một máy tính Apple Macbook Pro 13 M2!
Tất cả người dùng thông thường và VIP 1-3 xác nhận tham gia và tạo ít nhất một chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai trong thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện tham gia hoạt động này.
Để đủ điều kiện nhận phần thưởng trong hoạt động này, người dùng phải đảm bảo rằng thời gian chạy liên tục của ít nhất một trong các chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai của bạn phải nhiều hơn 48 giờ ​​​​​​​và tổng khối lượng giao dịch của các chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai của họ có giá trị tương đương hơn 5.000 USDT trong thời gian diễn ra chương trình. Cơ hội nhận tới 15.000 USDT dưới dạng voucher token, cùng một máy tính Apple Macbook Pro 13 M2 dành cho mọi người trong hoạt động này.
Cơ cấu phần thưởng:
Tất cả những người tham gia đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo tổng lợi nhuận được tạo ra bởi các chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai của họ trong thời gian diễn ra chương trình. Phần thưởng sẽ được phân bổ theo bảng dưới đây:
Xếp hạng theo tổng lợi nhuận được tạo ra từ các chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai trong thời gian diễn ra chương trình
Phần thưởng
Giải nhất
Apple MacBook Pro 13 M2 + 8% quỹ thưởng voucher token
Giải nhì
5% quỹ thưởng voucher token
Giải ba
2% quỹ thưởng voucher token
Giải 4-100
Chia đều 20% quỹ thưởng voucher token
Tất cả những người tham gia đủ điều kiện còn lại
Chia đều 65% quỹ thưởng voucher token
Quỹ thưởng linh động:
Quỹ thưởng voucher token cho hoạt động B phụ thuộc vào số lượng người tham gia đủ điều kiện và có giá trị lên tới 15.000 USDT. Quy mô quỹ thưởng voucher token được xác định như sau:
Số lượng người tham gia đủ điều kiện
Tổng giá trị quỹ thưởng (dưới dạng voucher token)
≥ 300
1.500 USDT
≥ 800
5.000 USDT
≥ 1.500
10.000 USDT
≥ 2.500
15.000 USDT
Điều khoản & Điều kiện:
 • Những hoạt động này có thể không có sẵn trong khu vực của bạn. Chỉ những người dùng thông thường và VIP 1-3 đã xác minh ở một số thị trường nhấp vào [Đăng ký ngay] trên trang hoạt động trong thời gian diễn ra chương trình mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 • Cả hoạt động A và B đều chỉ dành cho người dùng được kích hoạt giao dịch Binance Futures. Hai hoạt động này có thể không khả dụng hoặc bị hạn chế ở một số khu vực hoặc khu vực pháp lý nhất định hoặc đối với một số người dùng nhất định, tùy thuộc vào yêu cầu pháp lý và quy định.
 • Những hoạt động này không dành cho người dùng bị hạn chế giao dịch Hợp đồng Tương lai. Người dùng có trách nhiệm tự cập nhật thông tin, đồng thời tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch Binance Futures ở mỗi quốc gia nơi dịch vụ được truy cập.
 • Phần thưởng cho hoạt động A và B không loại trừ lẫn nhau. Người dùng đủ điều kiện có thể tham gia và nhận phần thưởng từ cả hai hoạt động.
 • Hoạt động A:
  • Hoạt động này chỉ dành cho những người dùng thông thường.
  • Chỉ những người dùng tạo chiến lược lưới tương lai lần đầu tiên và đảm bảo khối lượng giao dịch của ít nhất một trong những chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai có giá trị hơn​​​​​​​ 500 USDT hoặc tương đương trong thời gian diễn ra chương trình mới đủ điều kiện nhận phần thưởng trong hoạt động A.
 • Hoạt động B:
  • Hoạt động này chỉ dành cho những người dùng thông thường và VIP 1-3.
  • Để đủ điều kiện nhận phần thưởng của hoạt động B, tổng khối lượng giao dịch của các chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai do người dùng tạo ra trong thời gian diễn ra chương trình phải có giá trị hơn​​​​​​​ 5.000 USDT hoặc tương đương và thời gian hoạt động liên tục của ít nhất một trong các chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai của họ phải nhiều hơn​​​​​​​ 48 giờ.
 • Phân bổ phần thưởng:
  • Tất cả phần thưởng voucher sẽ được phân bổ cho người dùng đủ điều kiện trong vòng 14 ngày sau khi kết thúc thời gian diễn ra chương trình. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của họ tại Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
  • Thời hạn của tất cả các phần thưởng voucher là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Người dùng đủ điều kiện phải nhận voucher của mình trước ngày hết hạn. Tìm hiểu cách đổi các voucher.
  • Binance Futures sẽ công bố những người chiến thắng trong hoạt động B trên tài khoản Twitter chính thức của mình và liên hệ riêng với những người chiến thắng qua email và thông báo đẩy của ứng dụng.
  • Người chiến thắng ở vị trí đầu tiên của hoạt động B phải điền vào biểu mẫu được chỉ định trong vòng một tuần sau khi Binance Futures công bố những người chiến thắng trên tài khoản Twitter chính thức của mình. Nếu người chiến thắng không phản hồi, phần thưởng Apple MacBook Pro 13 M2 (với thông số 8-Core CPU, 10-Core GPU, bộ nhớ đồng nhất 8GB và ổ cứng SSD 256GB) sẽ bị hủy bỏ. Biểu mẫu này sẽ nằm trong thông báo dành cho người chiến thắng.
  • Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về phí hải quan và bất kỳ khoản phí bổ sung nào khác phát sinh khi gửi phần thưởng bằng hiện vật, nếu có.
 • Binance có quyền hủy tư cách tham gia chương trình của những người tham gia, theo quan điểm hợp lý của mình, đang hành động gian lận hoặc không tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có quyền hủy tư cách của những giao dịch bị xem là đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản.
 • Binance có toàn quyền chấm dứt, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi những điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy bỏ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động này, thay đổi các điều khoản và tiêu chí đủ điều kiện, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng và/hoặc thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào. Tất cả người tham gia sẽ bị ràng buộc bởi những sửa đổi này.
 • Binance có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch Binance Futures theo thời gian, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Các điều khoản và điều kiện khuyến mãi bổ sung có thể được truy cập tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền chỉnh sửa hoặc hủy thông báo này bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch Hợp đồng Tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp có thay đổi bất lợi về giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập sự phù hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của chính bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Nếu thích hợp, hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.