Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Ưu đãi hấp dẫn dành cho hoạt động stake ACH: Cơ hội tích lũy APY lên đến 102,49% và cùng chia sẻ quỹ thưởng trị giá 3.250.000 ACH!

Ưu đãi hấp dẫn dành cho hoạt động stake ACH: Cơ hội tích lũy APY lên đến 102,49% và cùng chia sẻ quỹ thưởng trị giá 3.250.000 ACH!

2022-06-21 10:55
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Staking ra mắt hoạt động staking cố định ACH. Bạn có thể bắt đầu stake ACH từ 19:00 ngày 21/06/2022 (Giờ Việt Nam) để nhận nhiều phần thưởng. 
Hoạt động 1: Nạp và stake ACH để tích lũy APY lên tới 102,49%* 
Thời gian diễn ra hoạt động: 19:00 ngày 21/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 01/07/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức Staking cố định: Theo nguyên tắc đến trước, được trước.
 • Thời gian tính phần thưởng : Từ 07:00 sáng (Giờ Việt Nam) vào ngày sau khi bạn thêm tiền mã hóa của mình vào staking Pool, cho đến khi kết thúc thời gian stake.
 • Thời gian trả thưởng: Hàng ngày. 
Sản phẩm áp dụng (Staking cố định)
Các tài sản kỹ thuật số
Kỳ hạn
Hạn mức Staking cố định tối đa cho mỗi người dùng
Lãi suất tiêu chuẩn tính theo năm 
Hạn mức Staking cố định tối thiểu
ACH
15 ngày
8.000 ACH
102,49%
0,1 ACH
ACH
30 ngày
100.000 ACH
25,00%
0,1 ACH
ACH
60 ngày
10.000 ACH
30,00%
0,1 ACH
ACH
90 ngày 
8.000 ACH
40,00%
0,1 ACH
Lưu ý:
 • Binance Staking sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số/Tiền kỹ thuật số đã stake vào ví Spot của người dùng sau khi thời gian stake đã thỏa thuận kết thúc. Giá trị của Tài sản kỹ thuật số/Tiền kỹ thuật số thường dao động và có thể thay đổi.
 • Người dùng có thể xem tài sản Staking cố định tại Ví > Earn > Staking cố định > Đã khóa.
 • Thời gian mở khóa cho các sản phẩm Staking cố định: Một ngày.
 • Câu hỏi thường gặp về Staking cố định.
 • Về trường hợp rút sớm: Người dùng có thể chọn rút tài sản trước hạn. Sau khi chọn rút sớm, tài sản kỹ thuật số đã stake sẽ được hoàn trả vào tài khoản Spot và mọi phần thưởng đã phân bổ sẽ bị khấu trừ vào tài sản kỹ thuật số đã stake. Bạn có thể phải chờ 48-72 giờ để nhận được tài sản kỹ thuật số.Hoạt động 2: Mua và stake ACH để cùng chia sẻ 1.200.000 ACH
Thời gian diễn ra hoạt động: 19:00 ngày 21/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 01/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng đáp ứng cả hai yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện tham gia hoạt động này: 
 • Đạt số lượng mua ròng từ 16.000 ACH trở lên (ở đây số lượng mua ròng được hiểu là tổng số lượng ACH mua trên Binance Spot trừ đi số lượng ACH bán trên Binance Spot)
 • Tham gia hoạt động Staking cố định trong vòng 30, 60 hoặc 90 ngày
Đối với hoạt động này, hệ thống sẽ chọn 500 người dùng trong số tất cả những người tham gia đủ điều kiện dựa trên Quy tắc lựa chọn giải thưởng theo giá trị hàm băm của Binance Chain. Mỗi người dùng được chọn sẽ nhận được 2.400 token ACH .
Hoạt động 3: Người dùng mới tham gia Staking cố định để cùng chia sẻ 2.050.000 ACH
Thời gian diễn ra hoạt động: 19:00 ngày 21/06/2022 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 01/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra hoạt động, 2.500 người dùng đầu tiên tham gia Staking cố định lần đầu và đăng ký tối thiểu 10.000 ACH trong các sản phẩm Staking cố định ACH sẽ đủ điều kiện cùng chia sẻ phần thưởng trị giá 2.050.000 ACH.
Phân loại thưởng theo thứ tự đăng ký Staking ACH
Phần thưởng tương ứng cho mỗi người dùng đủ điều kiện
Vị trí thứ 1 - 100
5.000 ACH
Vị trí thứ 101 - 200
4.000 ACH
Vị trí thứ 201 - 300
3.000 ACH
Vị trí thứ 301 - 400
2.000 ACH
Vị trí thứ 401 - 500
1.000 ACH
Vị trí thứ 501-1000
500 ACH
Người thứ 1.001 - 2.500
200 ACH
Điều khoản và Điều kiện:
 • Phần thưởng ACH của Hoạt động 2 và 3 sẽ được phân bổ vào Ví Binance của người chiến thắng trong vòng hai tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Tài khoản > Ví > Lịch sử giao dịch > Phân bổ.
 • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào. 
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa chương trình hoặc các quy tắc chương trình.
* Tính APY là quá trình ước tính phần thưởng bạn sẽ kiếm được từ Tài sản kỹ thuật số trong khung thời gian đã chọn. Con số này không thể hiện APY thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APY được điều chỉnh hàng ngày và thu nhập ước tính có thể khác với thu nhập thực tế được tạo ra.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
21/06/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch nào bạn có thể gặp phải. Staking cố định sẽ hoàn trả các tài sản kỹ thuật số đã stake vào Ví Spot của người dùng sau khi thời hạn đã thỏa thuận kết thúc hoặc sau khi rút sớm. Bạn không có quyền nhận phần thưởng cho đến khi Binance nhận được phần thưởng đó và Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng staking cụ thể nào hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận staking nào theo thời gian. APY là ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn, không hiển thị APY thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APY được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.