Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Ưu đãi độc quyền dành cho Quyền chọn Binance: 30% hoa hồng từ phí giao dịch Quyền chọn cho các đối tác tiếp thị liên kết & 30% hoàn lại phí giao dịch cho tất cả các trader tham gia Quyền chọn

Ưu đãi độc quyền dành cho Quyền chọn Binance: 30% hoa hồng từ phí giao dịch Quyền chọn cho các đối tác tiếp thị liên kết & 30% hoàn lại phí giao dịch cho tất cả các trader tham gia Quyền chọn

2022-10-04 03:08
Để chào mừng sự ra mắt của nền tảng giao dịch Quyền chọn Binance mới, Binance đang giới thiệu các lợi ích giới thiệu độc quyền cho các Đối tác tiếp thị liên kết Binance là những người giới thiệu bạn bè của họ tham gia Quyền chọn Binance! 
Có hiệu lực từ 11:00 ngày 03/10/2022 (Giờ Việt Nam), Đối tác tiếp thị liên kết Binance sẽ nhận được 30% hoa hồng từ phí giao dịch trên Quyền chọn Binance của người được giới thiệu đủ điều kiện. Người được giới thiệu đủ điều kiện bao gồm cả những người được giới thiệu hiện có và người được giới thiệu mới từ các Đối tác tiếp thị liên kết Binance thông qua Chế độ giới thiệu tiêu chuẩn.
Ngoài ra, tất cả người dùng giao dịch trên Quyền chọn Binance từ 11:00 ngày 03/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 01/01/2023 (Giờ Việt Nam) sẽ được hoàn lại 30% phí giao dịch Quyền chọn của họ.  Xin lưu ý rằng các giao dịch Quyền chọn hằng ngày sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại phí giao dịch và các Đối tác tiếp thị liên kết của Binance cũng sẽ không nhận được bất kỳ khoản hoa hồng là phí giao dịch nào từ các giao dịch Quyền chọn hằng ngày. 
Bắt đầu khuyến khích những người được bạn giới thiệu tham gia giao dịch trên Quyền chọn Binance trong lúc họ vẫn đủ điều kiện để nhận được 30% chiết khấu phí giao dịch Quyền chọn của họ và kiếm 30% hoa hồng từ phí giao dịch cho chính bạn! Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ ID/Liên kết giới thiệu tiêu chuẩn của mình với một người bạn chưa đăng ký Binance, yêu cầu họ mở Tài khoản Quyền chọn sau khi họ đăng ký tài khoản Binance và hoàn tất xác minh tài khoản.
Nếu bạn chưa phải là Đối tác tiếp thị liên kết của Binance, bạn có thể gửi đơn đăng ký của mình ngay bây giờ bằng cách hoàn thành biểu mẫu này. Đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp thuận sau khi nhóm của chúng tôi đánh giá đơn đăng ký và xác nhận rằng bạn đáp ứng các tiêu chí.
Thông tin tham khảo thêm:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Các giao dịch Quyền chọn hằng ngày sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại phí giao dịchĐối tác tiếp thị liên kết Binance sẽ không nhận được bất kỳ khoản hoa hồng phí giao dịch nào từ các giao dịch Quyền chọn hằng ngày
 • Tất cả các Đối tác tiếp thị liên kết của Binance sẽ tự động đủ điều kiện để nhận hoa hồng từ phí giao dịch Quyền chọn đối với các giao dịch được hoàn thành bởi Người được giới thiệu tiêu chuẩn của họ. 
 • Đối tác tiếp thị liên kết của Binance sẽ chỉ nhận được hoa hồng đối với phí giao dịch Quyền chọn do Người được giới thiệu tiêu chuẩn của họ trả là Người dùng thông thường hoặc người dùng VIP 1.
 • Đối tác tiếp thị liên kết của Binance phải vượt qua bài đánh giá hằng quý để nhận được tiền thưởng hằng tháng. Các yêu cầu tối thiểu bao gồm giới thiệu ba trader mới (tức là đăng ký với Binance và hoàn thành ít nhất một giao dịch) và đạt được khối lượng giao dịch tối thiểu là 16 BTC trở lên. Vui lòng tham khảo liên kết tại đây để biết thêm chi tiết về các tiêu chuẩn đánh giá hằng quý của Đối tác tiếp thị liên kết Binance.
 • Phần thưởng hoa hồng là phí giao dịch từ chương trình ưu đãi này cao hơn cả phần thưởng từ các lợi ích hoặc phần thưởng của hiện có của Đối tác tiếp thị liên kết Binance. Phần thưởng hoa hồng là phí giao dịch Quyền chọn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ lợi ích hoặc phần thưởng hiện có nào của Đối tác tiếp thị liên kết Binance. 
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ bằng USDT trực tiếp đến Đối tác tiếp thị liên kết của Binance và những người dùng đủ điều kiện đã đăng ký tài khoản Spot Binance trước ngày 15 hằng tháng tương ứng. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn mục Tài khoản > Ví > Lịch sử giao dịch > Phân bổ.
 • Thời gian để tính cho hoạt động mỗi tháng được quy định từ 07:00 (Giờ Việt Nam) của ngày đầu tiên trong tháng đến 06:59:59 (Giờ Việt Nam) ngày đầu tiên trong tháng sau.
 • Binance có thể điều chỉnh tỷ lệ phần thưởng liên kết hoặc dừng ưu đãi phần thưởng bất kỳ lúc nào.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, cũng như các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường. Nếu phát hiện hành vi như vậy, tất cả lượt giới thiệu sẽ bị hủy và tất cả các khoản thưởng cùng ưu đãi giới thiệu dành cho tài khoản của người được giới thiệu cũng sẽ bị hủy.
 • Đối tác tiếp thị liên kết của Binance tuân theo các tiêu chuẩn trong Điều khoản và Điều kiện dành cho Đối tác tiếp thị liên kết của Binance. Nếu Binance xác định rằng một đối tác tiếp thị liên kết đã vi phạm các điều khoản và điều kiện liên kết, tư cách thành viên của đối tác tiếp thị liên kết đó sẽ bị giáng cấp. Do đó, đối tác tiếp thị liên kết này sẽ không còn đủ điều kiện nhận hoa hồng từ phí giao dịch Quyền chọn.
 • Tài khoản môi giới không đủ điều kiện nhận các quyền lợi dành cho Đối tác tiếp thị liên kết.
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch Quyền chọn chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.