Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Đọc về quan hệ đối tác giữa Binance và CR7 và chơi WODL để rinh về Hộp bí ẩn CR7! (09/01/2023)

Đọc về quan hệ đối tác giữa Binance và CR7 và chơi WODL để rinh về Hộp bí ẩn CR7! (09/01/2023)

2023-01-09 09:41
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thời gian diễn ra hoạt động: 07:00 ngày 09/01/2023 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 16/01/2023 (Giờ Việt Nam)
Crypto WODL là một trò chơi nhỏ cho phép người dùng vừa đoán các từ bí ẩn để nắm được những phát triển mới nhất trên thị trường vừa kiếm được phần thưởng tiền mã hóa. 
Chủ đề của tuần này là Quan hệ đối tác giữa Binance và CR7. Đọc các bài viết được chọn để tìm hiểu thêm về chủ đề này và tham gia WODL tuần này. Mỗi người dùng có ít nhất năm câu trả lời đúng sẽ nhận được một Hộp bí ẩn CR7.
Hướng dẫn nhận thưởng:
 • Người dùng có thể chơi tối đa hai trò chơi WODL mỗi ngày.
 • Trả lời đúng ít nhất năm câu trong thời gian diễn ra hoạt động để giành được Hộp bí ẩn CR7.
*Mẹo: Chủ đề của WODL tuần này là Quan hệ đối tác giữa Binance và CR7.
Cách nhận WODL thứ hai trong ngày:
 • Sau trò chơi đầu tiên, hãy nhấp vào "Nhận WODL Mới".
 • Chia sẻ một trong những bài viết được chọn trong ngày trên mạng xã hội.
 • Mở khóa trò chơi WODL thứ hai sau khi bài viết đã chọn được chia sẻ thành công trên mạng xã hội liên kết chia sẻ được nhấp vào.
Tham gia WODL tuần này!
Các bài viết liên quan đến WODL tuần này:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản hoạt động”) điều chỉnh việc bạn tham gia vào hoạt động Crypto WODL (“Hoạt động”). Khi tham gia Hoạt động này, bạn đồng ý với các Điều khoản hoạt động này và các điều khoản bổ sung sau: (a) Điều khoản và điều kiện của Binance về Chương trình tặng thưởng; (b) Điều khoản sử dụng của Binance; và (c) Chính sách quyền riêng tư của Binance; tất cả các điều khoản và điều kiện này được áp dụng kết hợp bằng cách dẫn chiếu. 
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc xung đột nào giữa các Điều khoản hoạt động này và bất kỳ điều khoản kết hợp nào khác, các quy định của Điều khoản hoạt động này sẽ được ưu tiên áp dụng, tiếp theo là các điều khoản sau theo thứ tự ưu tiên này và trong phạm vi xung đột như vậy: (a) Binance Điều khoản và Điều kiện cho Khuyến mãi Giải thưởng; (b) Điều khoản Sử dụng Binance; và (c) Chính sách quyền riêng tư của Binance.
 • Hoạt động này có thể không khả dụng trong khu vực của bạn. Chỉ những người dùng từ các khu vực đủ điều kiện và hoàn thành KYC trước thời điểm kết thúc Hoạt động mới đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Người dùng có thể chơi tối đa hai trò chơi WODL hàng ngày. Để mở khóa WODL thứ hai trong ngày, hãy nhấp vào "Nhận WODL mới" sau trò chơi đầu tiên và chia sẻ bất kỳ bài viết được chọn nào trong ngày trên mạng xã hội. Việc chia sẻ sẽ được coi là thành công sau khi liên kết được chia sẻ được nhấp vào.
 • Phần thưởng Hộp bí ẩn NFT sẽ được phân bổ vào tài khoản của người dùng trước 06:59 ngày 21/01/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng có thể tìm thấy Hộp bí ẩn NFT của mình tại Binance NFT > Hồ sơ > NFT đã sưu tập.
 • Binance có quyền loại bỏ tư cách nhận thưởng của người dùng nếu tài khoản có liên quan đến bất kỳ hành vi không trung thực nào (ví dụ: giao dịch wash trade, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường).
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.