Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Đọc về Metaverse và chơi WODL để chia sẻ 5.000 BUSD dưới dạng voucher token! (28/11/2022)

Đọc về Metaverse và chơi WODL để chia sẻ 5.000 BUSD dưới dạng voucher token! (28/11/2022)

2022-11-29 03:43
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 07:00 ngày 28/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Crypto WODL là một trò chơi nhỏ cho phép người dùng vừa đoán các từ bí ẩn để nắm được những phát triển mới nhất trên thị trường vừa kiếm được phần thưởng tiền mã hóa. 
Chủ đề của tuần này là Metaverse. Đọc các bài viết được chọn để tìm hiểu thêm về chủ đề này và tham gia vào WODL của tuần này. Người dùng có ít nhất 5 câu trả lời đúng sẽ đủ điều kiện cùng chia sẻ 5.000 USD dưới dạng voucher token BUSD.
Phần thưởng chào mừng người dùng mới:
Ngoài ra, tất cả người dùng mới đăng ký tài khoản Binance bằng mã giới thiệu “WODL” hoặc liên kết giới thiệu này trong Thời gian diễn ra hoạt động sẽ đủ điều kiện để được giảm 10% phí giao dịch giao ngay sau khi xác minh danh tính thành công.
Hướng dẫn nhận thưởng:
 • Bạn có thể chơi tối đa hai trò chơi WODL hàng ngày.
 • Người dùng có tổng cộng năm câu trả lời đúng trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ đủ điều kiện nhận được phần thưởng bằng nhau trong quỹ thưởng 5.000 BUSD bằng các voucher token.
 • Mẹo: Chủ đề của WODL tuần này là Metaverse.
Cách nhận WODL thứ hai trong ngày:
 • Sau trò chơi đầu tiên, hãy nhấp vào "Nhận WODL Mới".
 • Chia sẻ một trong những bài viết được chọn trong ngày trên mạng xã hội.
 • Bạn sẽ mở khóa trò chơi WODL thứ hai khi bạn chia sẻ thành công bài viết đã chọn trên các mạng xã hội liên kết chia sẻ được nhấp vào.
Các bài viết liên quan đến WODL tuần này:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản hoạt động”) điều chỉnh việc bạn tham gia vào hoạt động Crypto WODL (“Hoạt động”). Khi tham gia Hoạt động này, bạn đồng ý với các Điều khoản hoạt động này và các điều khoản bổ sung sau: (a) Điều khoản và điều kiện của Binance về Chương trình tặng thưởng; (b) Điều khoản sử dụng của Binance; và (c) Chính sách quyền riêng tư của Binance; tất cả các điều khoản và điều kiện này được áp dụng kết hợp bằng cách dẫn chiếu. 
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc xung đột nào giữa các Điều khoản hoạt động này và bất kỳ điều khoản kết hợp nào khác, các quy định của Điều khoản hoạt động này sẽ được ưu tiên áp dụng, tiếp theo là các điều khoản sau theo thứ tự ưu tiên này và trong phạm vi xung đột như vậy: (a) Binance Điều khoản và Điều kiện cho Khuyến mãi Giải thưởng; (b) Điều khoản Sử dụng Binance; và (c) Chính sách quyền riêng tư của Binance.
 • Chỉ những người dùng đã hoàn thành KYC trong thời gian diễn hoạt động mới được xem là đủ điều kiện để nhận thưởng.
 • Người dùng có thể chơi tối đa hai trò chơi WODL hàng ngày. Để mở khóa WODL thứ hai trong ngày, hãy nhấp vào "Nhận WODL mới" sau trò chơi đầu tiên và chia sẻ bất kỳ bài viết được chọn nào trong ngày trên mạng xã hội. Việc chia sẻ sẽ được coi là thành công sau khi liên kết được chia sẻ được nhấp vào.
 • Phần thưởng voucher token sẽ được phân bổ trong vòng 1 tuần sau khi Chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher token trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Hạn sử dụng của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Vui lòng tham khảo. Tìm hiểu cách đổi voucher token.
 • Đối với phần thưởng chào mừng cho người dùng mới, chiết khấu 10% phí giao dịch giao ngay sẽ vẫn có hiệu lực miễn là chương trình giới thiệu Binance vẫn đang diễn ra. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch futures chia sẻ bởi người giới thiệu sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tài khoản Futures. 
 • Binance có quyền loại bỏ tư cách nhận thưởng của người dùng nếu tài khoản có liên quan đến bất kỳ hành vi không trung thực nào (ví dụ: rửa giao dịch, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường).
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.