Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Đọc Binance News và chơi WODL để chia sẻ 25.000 USD bằng các voucher token CHR, với 5.000 USD bổ sung trong Quà tặng chào mừng CHR cho người dùng mới!

2022-09-27 03:48
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 07:00 ngày 26/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 03/10/2022 (Giờ Việt Nam)
Crypto WODL là một trò chơi nhỏ cho phép người dùng vừa đoán các từ bí ẩn để hiểu được những phát triển mới nhất trên thị trường, vừa kiếm được phần thưởng là tiền mã hóa. 
Chủ đề của tuần này là Sự kiện Merge (Hợp nhất) của Ethereum. Đọc Binance News để tìm hiểu thêm về chủ đề này và tham gia vào WODL của tuần này. Người dùng trả lời được ít nhất năm câu trả lời đúng sẽ đủ điều kiện nhận được một phần bằng nhau trong quỹ thưởng trị giá 25.000 USD bằng các voucher token CHR.
Hoạt động Bổ sung:
Ngoài ra, 1.200 người dùng mới đầu tiên đăng ký tài khoản Binance qua liên kết giới thiệu này trong thời gian khuyến mãi sẽ đủ điều kiện để nhận quà chào mừng - một phần đảm bảo trị giá 5.000 USD bằng voucher token. Người dùng đủ điều kiện phải hoàn thành KYC trước 06:59 ngày 24/10/2022 (Giờ Việt Nam) để nhận quà tặng. Số lượng quà chào mừng có hạn và sẽ được phân bổ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
Hướng dẫn nhận thưởng:
 • Bạn có thể chơi tối đa hai trò chơi WODL hàng ngày.
 • Người dùng có tổng cộng năm câu trả lời đúng trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ đủ điều kiện nhận được một phần thưởng bằng nhau trong quỹ thưởng trị giá 25.000 USD bằng các voucher token CHR.
 • Chỉ dành cho người dùng mới: 1.200 người dùng mới đầu tiên đăng ký tài khoản Binance thông qua liên kết giới thiệu này trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận được một phần đảm bảo trị giá 5.000 USD bằng các voucher token CHR.
 • Mẹo: Chủ đề của WODL tuần này là sự kiện Merge (Hợp nhất) của ETH.
Cách nhận WODL thứ hai trong ngày:
 • Sau trò chơi đầu tiên, hãy nhấp vào "Nhận WODL Mới".
 • Chia sẻ một trong những tin tức hàng đầu trong ngày trên các phương tiện truyền thông xã hội.
 • Bạn sẽ mở khóa trò chơi WODL thứ hai khi bạn chia sẻ thành công tin tức đã chọn trên ác phương tiện truyền thông xã hội liên kết chia sẻ được nhấp vào.
Các bài viết liên quan đến WODL tuần này:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản hoạt động”) chi phối việc bạn tham gia vào hoạt động Crypto WODL (“Hoạt động”). Bằng cách tham gia Hoạt động này, bạn đồng ý với các Điều khoản hoạt động này và các điều khoản bổ sung sau: (a) Điều khoản và Điều kiện của Binance cho Khuyến mãi Giải thưởng; (b) Điều khoản sử dụng của Binance; và (c) Chính sách quyền riêng tư của Binance; tất cả đều được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các điều khoản và điều kiện này. 
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc xung đột nào giữa các Điều khoản hoạt động này và bất kỳ điều khoản kết hợp nào khác, các quy định của Điều khoản hoạt động này sẽ được ưu tiên áp dụng, tiếp theo là các điều khoản sau theo thứ tự ưu tiên này và trong phạm vi xung đột như vậy: (a) Binance Điều khoản và Điều kiện cho Khuyến mãi Giải thưởng; (b) Điều khoản Sử dụng Binance; và (c) Chính sách quyền riêng tư của Binance.
 • Chỉ những người dùng hoàn tất các bước KYC trong thời gian diễn hoạt động mới được xem là đủ điều kiện để nhận thưởng.
 • Người dùng có thể chơi tối đa hai trò chơi WODL hàng ngày. Để mở khóa WODL thứ hai trong ngày, hãy nhấp vào "Nhận WODL mới" sau trò chơi đầu tiên và chia sẻ bất kỳ tin tức hàng đầu nào trong ngày trên phương tiện truyền thông xã hội. Việc chia sẻ sẽ được coi là thành công sau khi liên kết được chia sẻ được nhấp vào.
 • Binance sẽ sử dụng tỷ giá giao dịch là 0.1681 đối với cặp giao dịch CHR/USDT để phân bổ phần thưởng.
 • Phần thưởng voucher token sẽ được phân bổ trong vòng 1 tuần sau khi Chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher token trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Hạn sử dụng của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Vui lòng tham khảo. Tìm hiểu cách đổi voucher token.
 • Quà tặng chào mừng CHR sẽ được phân phối tự động khi đăng ký đủ điều kiện. Vui lòng đăng nhập vào Ứng dụng Binance và kiểm tra quà chào mừng mà bạn đã nhận được bằng cách tới mục Tài khoản > Quà tặng của tôi. Đọc Điều khoản và Điều kiện sử dụng quà tặng của Binance để tìm hiểu thêm. 
 • Người dùng chỉ có thể giao dịch các token nhận được từ quà tặng chào mừng. Không thể rút các token này khỏi tài khoản của người dùng cho đến khi người dùng đạt tổng khối lượng giao dịch tương đương 50 USDT trên bất kỳ cặp giao dịch giao ngay, ký quỹ và BLVT nào sau khi nhận được quà tặng chào mừng.
 • Sau khi hoàn thành quy trình KYC và tích lũy được tổng khối lượng giao dịch cần thiết, quà tặng chào mừng sẽ được mở khóa và người dùng có thể rút token từ 14:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày hôm sau.
 • Binance có quyền loại bỏ tư cách nhận thưởng của người dùng nếu tài khoản có liên quan đến bất kỳ hành vi không trung thực nào (ví dụ: rửa giao dịch, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường).
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.