Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Đăng ký sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá đầu tiên và nhận tới 1.000 USDT dưới dạng voucher token

Đăng ký sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá đầu tiên và nhận tới 1.000 USDT dưới dạng voucher token

2023-03-30 02:53
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Binance xin vui mừng giới thiệu chương trình quà tặng mới, trong chương trình này người dùng sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá lần đầu có thể kiếm tới 1.000 USDT dưới dạng voucher token!
[Nhấp vào đây để tham gia hoạt động ngay]
Chương trình: Đăng ký sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá đầu tiên và nhận tới 1.000 USDT dưới dạng voucher token
Thời gian diễn ra chương trình: từ 16:00 ngày 29/3/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 11/4/2023 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng nhấp vào [Tham gia chương trình] trên trang hoạt động và đăng ký sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá đầu tiên sẽ đủ điều kiện nhận voucher token có giá trị tới 1.000 USDT tùy thuộc vào số tiền đăng ký ròng Kiếm lời trong vùng giá của họ trong thời gian diễn ra chương trình, theo cấu trúc sau: 
Phần thưởng bằng voucher token
Số tiền đăng ký ròng Kiếm lời trong vùng giá 
(Tương đương USDT)
Số người dùng* 
1 USDT
10 ≤ Số tiền < 100
500
2 USDT
100 ≤ Số tiền < 1.000
250
5 USDT
1.000 ≤ Số tiền < 10.000
100
25 USDT
10.000 ≤ Số tiền < 100.000
50
200 USDT
100.000 ≤ Số tiền < 1.000.000
25
1.000 USDT
≥ 1.000.000
5
* Lưu ý: 
 • Phần thưởng của mỗi bậc sẽ chỉ được phân bổ cho một số người dùng đủ điều kiện trên cơ sở ai đăng ký trước nhận trước, như quy định trong bảng trên. Xin lưu ý rằng người dùng có thể nhận phần thưởng từ cấp thấp hơn, nếu tất cả phần thưởng cho cấp tương ứng với số tiền họ đã đăng ký ròng với sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá đã được phân bổ hết.
 • Lượt đăng ký các sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá có APR tiềm năng mang nhãn “Người mới bắt đầu” sẽ không được tính là lượt đăng ký hợp lệ trong chương trình này.
Cách thức tham gia:
 • Bước 1: Nhấp vào nút [Tham gia hoạt động] trên trang hoạt động.
 • Bước 2: Đăng ký lần đầu sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá bất kỳ. 
 • Bước 3: Hoàn tất đăng ký Kiếm lời trong vùng giá để đủ điều kiện nhận phần thưởng voucher token. Số tiền đăng ký càng nhiều, phần thưởng càng cao. 
Kiếm lời trong vùng giá hoạt động như thế nào?
Kiếm lời trong vùng giá là sản phẩm cho phép người dùng kiếm phần thưởng khi giá tham chiếu của tài sản kỹ thuật số họ đã chọn nằm trong khung giá đã chọn trong toàn bộ thời gian đăng ký. 
Bằng cách quyết định phần tiền đăng ký sẽ bị hủy bỏ (nghĩa là số tiền đăng ký gặp rủi ro) nếu giá tham chiếu từng chạm hoặc vượt quá vùng giá trên/dưới của khung giá đã chọn trong thời gian đăng ký, người dùng có thể kiếm tiền từ chế độ xem thị trường của họ và có khả năng nhận được APR cao trong phần thưởng token. Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá trong Câu hỏi thường gặp.
Thông tin tham khảo thêm:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Người dùng cần nhấp vào nút [Tham gia chương trình] để tham gia chương trình và đủ điện kiện nhận phần thưởng.
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản và điều kiện của Kiếm lời trong vùng giá trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Range Bound. Tất cả người dùng phải hoàn tất KYC để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 • Tất cả số tiền đăng ký sẽ được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa lúc 23:59 (UTC) của tỷ giá hối đoái tiền mã hóa/USDT vào ngày sau ngày đăng ký.
 • Lượt đăng ký các sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá có APR tiềm năng mang nhãn “Người mới bắt đầu” sẽ không được tính là lượt đăng ký hợp lệ trong chương trình này.
 • Người dùng không thể hủy gói đăng ký Kiếm lời trong vùng giá hoặc rút tài sản của họ sớm cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ muộn nhất vào ngày 24/4/2023. Người dùng có thể đăng nhập và đổi phần thưởng voucher token ở phần Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
 • Hạn sử dụng của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.
 • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào. 
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình có tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Bạn có thể không lấy lại được toàn bộ số tiền đã đầu tư vì một phần số tiền đăng ký của bạn đang gặp rủi ro. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Việc nắm giữ lâu dài sản phẩm Kiếm lời trong vùng giá có nghĩa khả năng bạn mất một phần số tiền đăng ký của mình có thể tăng lên. APR là ước tính phần thưởng bạn sẽ kiếm được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn. Trước khi tham gia giao dịch Kiếm lời trong vùng giá, bạn nên tự đánh giá về tính phù hợp và thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng mình, bao gồm cả mức độ rủi ro và lợi ích tiềm năng. Tham khảo ý kiến từ cố vấn riêng nếu cần thiết. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.