Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 19 thông qua BNB Auto-Burn

Đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 19 thông qua BNB Auto-Burn

2022-04-20 03:29
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Trong mỗi quy trình BNB Auto-Burn, chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt token BNB hàng quý lần thứ 19 với 1.839.786,26 BNB. Đợt đốt hàng quý gần nhất đã đốt thêm 9.403,78 BNB thông qua Chương trình BNB Pioneer Burn Program.
Để biết thêm thông tin về đợt đốt BNB lần này, vui lòng tham khảo bài viết sau:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
19/04/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.