Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật API

Binance hỗ trợ chức năng API cho Hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu Binance Vanilla Options

Binance
2021-01-28 08:51
Xin chào các Binancian,
Binance đã kích hoạt chức năng API cho Vanilla Options và hiện đã hỗ trợ giao dịch tài sản, đặt/hủy lệnh giao dịch thông qua API.
Người dùng có thể bật và quản lý chức năng API Vanilla Options của mình trên Bảng điều khiển → Quản lý API, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.
Xin tham khảo tài liệu API đầy đủ về Vanilla Options tại đây.
Cảnh báo rủi ro: Trước khi đặt lệnh quyền chọn, vui lòng đảm bảo rằng bạn nhận biết đầy đủ kiến thức về sản phẩm quyền chọn của Binance (để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo mục FAQ) và bạn có đủ tiền ký quỹ trong số dư ví Vanilla Options của mình để thanh toán phí quyền chọn. Khi bạn mua quyền chọn, mọi phí bạn thanh toán cho quyền chọn sẽ được xem là khoản lỗ trong trường hợp bạn không nhận được lợi nhuận từ quyền chọn này; khi bạn bán quyền chọn, bất kỳ biến động giá thị trường đều sẽ dẫn đến việc gọi ký quỹ và tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý nếu bạn không thể cung cấp tài sản thế chấp bổ sung vào tài khoản kịp thời. Giá thị trường có thể biến động theo thời gian, do đó không có gì đảm bảo rằng giá hiển thị sẽ là giá chính xác mà bạn thực hiện. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Quyền chọn (Options).
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
26/01/2021
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi:
Bài viết liên quan
Cập nhật mới về khung thời gian truy xuất dữ liệu qua Binance Margin SAPI