Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Giveaway cho người dùng mới tham gia Dual Investment: Phần thưởng BNB hấp dẫn trị giá 10.000 USD!

Binance
2021-09-16 06:05
Binance triển khai ưu đãi Giveaway cho Người dùng Dual Investment mới. Trong thời gian diễn ra hoạt động, tất cả mọi người dùng hợp lệ sẽ cùng chia đều quỹ thưởng BNB trị giá 10.000 USD. 
Thời gian diễn ra hoạt động: 07:00 ngày 16/09/2021 - 07:00 ngày 23/09/2021 (Giờ Việt Nam)
Tất cả mọi người dùng mới tham gia Dual Investment và chưa từng đăng ký sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Dual Investment trước hoạt động ưu đãi này sẽ cùng chia đều quỹ thưởng độc quyền bằng BNB trị giá 10.000 USD, với điều kiện là người dùng cần đáp ứng được khối lượng đăng ký tối thiểu.
Token
Khối lượng đăng ký tối thiểu
BTC
0,002 BTC
ETH
0,03 ETH
USDT
100 USDT
BUSD
100 BUSD
Đăng ký Dual Investment NGAY!
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Lưu ý:
  • Số tiền tối đa mà một người dùng có thể nhận từ chương trình này là 20 USD bằng BNB.
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ bằng BNB trong vòng hai tuần sau khi ưu đãi kết thúc, dựa trên tỷ giá của cặp giao dịch spot của cặp BNB/BUSD tại thời điểm trao. Bạn có thể đăng nhập và xem giải thưởng trong Ví >Lịch sử giao dịch > Phân bổ;
  • Một khi đã đăng ký Dual Investment, bạn không thể huỷ bỏ hoặc rút sớm;
  • Binance có thể truất quyền tham gia của bất cứ người dùng nào nếu có dấu hiệu gian lận;
  • Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Chương trình Ưu đãi theo quyết định riêng của chúng tôi.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Ưu đãi hấp dẫn dành ZIL: Stake ZIL để nhận APY lên đến 35,49% và cơ hội nhận thưởng từ quỹ trị giá 300.000 ZIL