Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Giao dịch và nhận Thẻ Quà tặng phiên bản giới hạn và tổng giải thưởng 9.000 USD bằng BNB cùng Binance P2P

Binance
2021-09-16 07:20
Cùng đón Tết Trung thu, Binance P2P mang đến Siêu Ưu Đãi dành cho người dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tất cả người dùng mới và hiện tại khi giao dịch trên Binance P2P sẽ có cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng lên đến 9.000 USD bằng BNB, và nhận Thẻ Quà tặng phiên bản giới hạn trị giá 5 USD bằng BNB.
Thời gian hoạt động: 2021-09-16 08:00 (UTC) đến 2021-09-23 08:00 (UTC)
Hoạt động A: Nhận Thẻ Quà tặng phiên bản giới hạn dành cho người dùng mới trị giá 5 USD bằng BNB
100 người dùng mới đầu tiên đăng ký tài khoản Binance trong thời gian hoạt động và thực hiện một giao dịch từ 80 USD trở lên trên Binance P2P, sẽ đủ điều kiện nhận Thẻ Quà tặng Trung thu phiên bản giới hạn trị giá 5 USD bằng BNB.
Cách thức tham gia?
Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Binance.com hoặc tải xuống ứng dụng Binance.
Bước 2: Giao dịch từ 80 USD trở lên trên Binance P2P trong thời gian hoạt động.
Bước 3: Để tham gia nhận thưởng, hoàn thành đơn đăng ký tại đây.

Hoạt động B: Chia sẻ Quỹ thưởng dành riêng cho người dùng hiện tại trị giá 8.000 USD bằng BNB và Thẻ Quà tặng:
Người dùng hiện tại thực hiện một giao dịch từ 200 USD trở lên trên Binance P2P trong thời gian hoạt động sẽ được xếp hạng theo giá trị giao dịch thực hiện. Top 100 người dùng sẽ đủ điều kiện để nhận mỗi người một Thẻ Quà tặng Trung thu phiên bản giới hạn trị giá 5 USD bằng BNB và cùng chia sẻ quỹ thưởng 8.000 USD bằng BNB.
Cách thức tham gia?
Step 1: Truy cập Binance.com.
Step 2: Thực hiện một giao dịch từ 200 USD trở lên trên Binance P2P trong thời gian hoạt động.
Step 3: Để tham gia nhận thưởng, hoàn thành đơn đăng ký tại đây.
Phương pháp tính thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người dùng hợp lệ sẽ được tính = (Tổng giá trị giao dịch thực hiện của mỗi người dùng / Tổng giá trị giao dịch thực hiện của tất cả người dùng hợp lệ) * 8,000 USD bằng BNB
Tham khảo thêm:
 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Binance
 • Giao dịch P2P là gì?
 • Hướng dẫn Mua tiền mã hoá trên Binance P2P
 • Hướng dẫn Bán tiền mã hoá trên Binance P2P
Điều khoản & điều kiện
 • Ưu đãi này không áp dụng cho người dùng là maker. Maker có nghĩa người dùng tạo quảng cáo và xử lý các giao dịch trên Binance P2P.
 • Ưu đãi này chỉ dành cho người dùng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, áp dụng cho các đồng tiền pháp định sau: Đông Nam Á, NZD, MNT, INR, HKD và TWD được hỗ trợ trên nền tảng Binance P2P.
 • Binance sẽ sử dụng tỷ giá tiền mã hoá với USD tại thời điểm 2021-09-23 08:00 AM (UTC) cho việc tính toán giá trị giao dịch 80 USD và 200 USD bởi người dùng cho hoạt động A và hoạt động B.
 • Tất cả người dùng phải hoàn thành mẫu đăng ký tham gia trong thời gian hoạt động với UID và email của mình để có thể nhận được thưởng và Thẻ Quà tặng.
 • Phần thưởng bằng BNB sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi ưu đãi kết thúc. Bạn sẽ có thể đăng nhập và xem phần thưởng của mình qua Ví > Lịch sử giao dịch > Phân bổ.
 • Phần thưởng bằng Thẻ Quà tặng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi ưu đãi kết thúc. Bạn sẽ nhận được Thẻ Quà tặng qua địa chỉ email bạn dùng để đăng ký tài khoản Binance. Hướng dẫn sử dụng Thẻ Quà tặng.
 • Trong trường hợp địa chỉ email của người dùng nhận Thẻ Quà tặng không chính xác, người dùng được xem như từ bỏ phần thưởng. Xin hãy bảo đảm địa chỉ email cung cấp là địa chỉ dùng để đăng ký tài khoản Binance trước khi ưu đãi kết thúc để có thể nhận được phần thưởng.
 • Binance có quyền loại bỏ các giao dịch vi phạm hoặc tài khoản đăng ký hàng loạt bất hợp pháp, tự xử lý hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường, v.v.
 • Binance có quyền hủy, thay đổi bất kỳ quy định nào nếu thấy phù hợp
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc bạn sử dụng các dịch vụ Binance P2P và tất cả thông tin và nội dung khác (bao gồm cả thông tin của các bên thứ ba) được bao gồm hoặc có thể truy cập từ các dịch vụ Binance P2P là rủi ro duy nhất của bạn. Trách nhiệm duy nhất của chúng tôi là xử lý các giao dịch tiền mã hoá. Tất cả các khoản thanh toán đều là cuối cùng khi thanh toán hoàn tất trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Nền tảng Binance P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một khoản thanh toán đã hoàn thành. Cả nền tảng Binance P2P và thương nhân đều không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn trong một khoản thanh toán đã hoàn thành.

Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Ưu đãi hấp dẫn dành ZIL: Stake ZIL để nhận APY lên đến 35,49% và cơ hội nhận thưởng từ quỹ trị giá 300.000 ZIL