Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật API

Những cập nhật về Binance Futures API

Binance
2020-05-15 11:56

Xin chào các Binancians,

Binance Futures sẽ tiến hành nâng cấp để tối ưu hóa API các lệnh đặt hàng vào lúc 7:00 ngày 18/05/2020 để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng của chúng tôi. Việc nâng cấp API ước tính mất tới 2 tuần để hoàn thành. 

Khi quá trình nâng cấp hoàn tất, người dùng sẽ không còn có thể truy cập vào các lệnh đặt hàng được tạo hơn 30 ngày trước và các lệnh này sẽ không được khớp, lúc này trạng thái đơn hàng sẽ là HỦY BỎ hoặc HẾT HẠN từ API điểm cuối GET/fapi/ v1/order và GET/fapi/v1/allOrder. Tuy nhiên, các lệnh đặt hàng này vẫn sẽ có thể truy cập được thông qua Ứng dụng hoặc Giao diện người dùng web. 

Việc nâng cấp API sẽ được triển khai cho người dùng dần dần trong khoảng thời gian hai tuần và sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch qua API.

Ghi chú:

  • Để biết thêm chi tiết và cập nhật, vui lòng tham khảo bản Changelog API đầy đủ của chúng tôi ;
  • Việc xóa dữ liệu trên các lệnh đặt hàng dựa trên thời gian đặt hàng ban đầu, thay vì thời gian cập nhật đơn hàng;
  • Để người dùng truy cập API vào một bộ hoàn chỉnh lịch sử đơn hàng của họ trong tương lai, vui lòng sử dụng điểm cuối REST và WEBSOCKET để tải xuống và lưu lịch sử đơn hàng trong bộ nhớ của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

16/05/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Cập nhật về các Quy tắc của SAPI (04/11/2021)