Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance hỗ trợ đấu giá slot Polkadot Parachain

Binance
2021-10-16 02:13
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Polkadot, Binance sẽ bắt đầu Đấu giá Slot cho Polkadot Parachain vào tháng 11 năm 2021. Một thông báo riêng chi tiết về sự kiện này sẽ được đăng sau. Hãy cùng chờ đợi và theo dõi các hoạt động sắp tới.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc: Polkadot Is Ready for Parachain Launch, Auction Dates Proposed
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
15/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Binance sẽ hỗ trợ hoạt động nâng cấp mạng lưới Stacks (STX)