Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement

Thông báo | Binance Announcement

Niêm yết tiền pháp định mới

Binance bổ sung thêm các cặp giao dịch ARPA/TRY, XRP/BIDR, SUSHI/BIDR, SOL/AUD, C98/BRL, XEC/USDT, OGN/BUSD, MTL/BUSD & PROM/BTCBinance mở thêm các cặp giao dịch AXS/AUD, AXS/BRL & TVK/USDTBinance thêm các cặp giao dịch BUSD/UAH, RUNE/AUD & SOL/RUBBinance thêm các cặp giao dịch ICP/EUR, MATIC/BIDR, MATIC/GBP, MATIC/RUB & SHIB/TRYBinance thêm các cặp giao dịch ETH/UAH, MATIC/BRL, SHIB/BRL & SOL/EURBinance thêm các cặp giao dịch DOGE/BIDR, ETC/BRL, ETC/EUR, SHIB/EUR & SHIB/RUBBinance thêm các cặp giao dịch BAKE/USDT, BURGER/BUSD, BURGER/USDT, SLP/BUSD, SLP/USDT, TRX/AUD, TRX/EUR & VET/TRYBinance thêm các cặp giao dịch CAKE/GBP, DOGE/RUB, HOT/BRL & WRX/EURBinance thêm các cặp giao dịch BNB/UAH, ONT/TRY, VET/EUR, VET/GBP & WIN/BRLBinance P2P thêm các yêu cầu mới về việc đăng quảng cáo Binance thêm các cặp giao dịch BTT/BRL, BTT/EUR, HOT/EUR & WIN/EURBinance thêm các cặp giao dịch NAV/ETH, RVN/TRY, THETA/EUR & XVG/BUSDBinance thêm các cặp giao dịch ENJ/GBP, EOS/TRY, LTC/GBP & LUNA/EUR Binance thêm các cặp giao dịch ADA/RUB, ENJ/BRL, ENJ/EUR, MATIC/EUR & NEO/TRYBinance thêm các cặp giao dịch CHZ/BUSD, CHZ/EUR & CHZ/GBP
Niêm yết Crypto mới