Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp và hard fork của IoTeX (IOTX)

2022-03-25 08:08
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp và hard fork của IoTex (IOTX).
  • Sự kiện nâng cấp và hard fork IoTex (IOTX) sẽ diễn ra tại chiều cao khối IoTex số 16.509.241, hoặc tương đương vào lúc 06:00 ngày 25/03/2022 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút IOTX sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 05:00 ngày 25/03/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch IOTX sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Quá trình nâng cấp và hard fork IoTex (IOTX) sẽ diễn ra tại chiều cao khối IoTex là 16.509.241. Đây chỉ là thời gian dự kiến để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật thay cho người dùng đang nắm giữ IOTX trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp và hard fork IoTex (IOTX) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền IOTX sau khi thấy mạng lưới được nâng cấp đã ổn định. Đồng thời, chúng tôi sẽ không gửi thêm thông báo đến người dùng nữa.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau: 
  • Phát hành phiên bản v1.7.0
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/03/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.