Theo tin tức của ChainCatcher, DLTx ASA, một công ty blockchain và sổ cái phân phối toàn cầu, đã công bố việc mua lại công ty cơ sở hạ tầng nút NachoNodes của Hoa Kỳ, bao gồm cả tài sản trí tuệ của công ty cũng như đội ngũ quản lý và kỹ thuật của công ty. Số tiền mua lại cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Ban quản lý của NachoNodes, bao gồm hai thành viên sáng lập cốt lõi của Pocket Network, hiện đã chính thức gia nhập DLTx ASA và sẽ tập trung vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng nút và hoạt động nút của DLTx ASA. (Liên kết nguồn)