Phiên thị trường hôm nay có xu hướng tăng giá được thấy từ sự gia tăng vốn hóa thị trường toàn cầu. Tổng giới hạn ở mức 2,37 nghìn tỷ USD tính đến thời điểm viết bài, thể hiện mức tăng 1,5% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch đứng ở mức 84,5 tỷ USD tính đến thời điểm viết bài, tăng 11% so với cùng kỳ. 

Xem trước giá Bitcoin

Bitcoin (BTC) nằm trong số những đồng tiền tăng giá trong phiên hôm nay nhìn từ diễn biến giá của nó. Nhìn vào phân tích chuyên sâu, chúng tôi thấy rằng Dải Bollinger cho thấy mức độ biến động tăng lên, với giá hiện ở gần dải dưới, cho thấy tình trạng bán quá mức tiềm ẩn. Hành động giá gần đây cho thấy một xu hướng giảm, nhưng một vài cây nến cuối cùng gợi ý về khả năng củng cố hoặc phục hồi nhỏ.

Mặt khác, chúng ta thấy rằng Bộ dao động âm lượng cho thấy khối lượng giảm dần, cho thấy động lượng yếu. Tính đến thời điểm viết bài, *BTC* đang giao dịch ở mức 64.793 USD, tăng 0,57% trong 24 giờ qua. 

Biểu đồ BTC/USD 4 giờ | Nguồn: Đánh giá giá Ethereum của TradingView

Ethereum (ETH) cũng là một mã tăng giá khác trong phiên hôm nay khi nhìn từ biến động giá của nó. Phân tích biểu đồ giá ethereum, chúng tôi thấy rằng chỉ báo Alligator hiển thị các đường đan xen, cho thấy một giai đoạn hợp nhất hoặc thay đổi xu hướng tiềm năng. Giá *ETH* đang kiểm tra dải giữa, với các nến tăng nhẹ đang hình thành.

Mặt khác, chúng tôi thấy rằng Chỉ số dòng tiền (MFI) ở mức 47, cho thấy không có tình trạng mua quá mức hay bán quá mức, cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường. Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum đang giao dịch ở mức 3.542 USD, tăng 4,5% trong 24 giờ qua. 

Biểu đồ ETH/USD 4 giờ | Nguồn: Đánh giá giá SUI của TradingView

SUI (SUI) cũng là một mã tăng điểm khác trong phiên hôm nay xét theo diễn biến giá. Nhìn vào phân tích chuyên sâu, chúng ta thấy chỉ báo Supertrend cho thấy xu hướng giảm nhưng hiện đang được thử nghiệm, cho thấy khả năng đảo chiều.

Mặt khác, chúng tôi thấy hành động giá gần đây cho thấy sự phục hồi từ mức thấp, nhưng xu hướng chung vẫn là giảm. Mặt khác, Khối lượng đã tăng nhẹ, cho thấy một số lực mua đang được quan tâm. Tính đến thời điểm viết bài, SUI đang giao dịch ở mức 0,8596 USD, tăng 10,7% trong 24 giờ qua. 

Biểu đồ SUI/USD 4 giờ | Nguồn: Đánh giá giá máy tính trên Internet của TradingView

Máy tính Internet (ICP) cũng là một mã tăng giá khác trong phiên hôm nay khi nhìn từ biến động giá của nó. Nhìn vào phân tích chuyên sâu, chúng ta thấy rằng Đám mây Ichimoku cho thấy tâm lý giảm giá khi giá vẫn ở dưới đám mây. Đường chuyển đổi vượt lên trên đường cơ sở có thể báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng.

Mặt khác, chỉ số MFI ở mức 42 cho thấy áp lực mua nhẹ nhưng xu hướng chung vẫn là giảm. Tính đến thời điểm viết bài, Máy tính Internet ở mức 8,35 USD, tăng 4,35% trong 24 giờ qua. 

Biểu đồ ICP/USD 4 giờ | Nguồn: Đánh giá giá TradingView Hedera

Hedera (HBAR) là mã tăng giá trong phiên hôm nay qua biến động giá của nó. Nhìn vào phân tích chuyên sâu, chúng ta thấy rằng mô hình Falling Wedge cho thấy tiềm năng đảo chiều tăng giá.

Giá đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự của cái nêm, cho thấy sự đột phá có thể sắp xảy ra. Mặt khác, chỉ số MFI ở mức 40 cho thấy sự tích lũy nhẹ nhưng chưa có áp lực mua mạnh. Tính đến thời điểm viết bài, Hedera ở mức 0,08057 USD, tăng 6,35% trong 24 giờ qua. 

Biểu đồ HBAR/USDT 4 giờ | Nguồn: TradingView