[Tin tức Blockchain] Theo tin tức của ChainCatcher, dữ liệu coinglass cho thấy số tiền thanh lý của toàn bộ mạng trong 24 giờ qua lên tới 170 triệu USD, trong đó số tiền thanh lý của các lệnh mua là 111 triệu USD và số tiền thanh lý là 111 triệu USD. đơn đặt hàng ngắn là 58,26 triệu USD. 📉

Cụ thể, số tiền thanh lý BTC là 35,17 triệu USD, số tiền thanh lý ETH là 41,55 triệu USD và số tiền thanh lý NOT là 21,04 triệu USD. 😱

Những dữ liệu này chắc chắn đã có tác động nhất định đến thị trường, nhưng hãy bình tĩnh, đầu tư hợp lý và đừng mù quáng chạy theo xu hướng. 💡

Trên đây là tin tức về ngành blockchain ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến động lực thị trường và mang đến cho bạn những thông tin mới nhất về ngành. 🔍