BONK rớt giá khiến nhà đầu tư mất niềm tin

Giá BONK sụt giảm khiến nhà đầu tư mất niềm tin. Điều này được thể hiện qua việc Lãi suất mở (OI) giảm từ 24 triệu đô la xuống còn 16 triệu đô la, sau đó đã phục hồi nhẹ lên 17,27 triệu đô la. Mặc dù tỷ lệ tài trợ dương nhưng OI giảm mạnh cho thấy thị trường đang giảm giá. Nếu niềm tin của nhà đầu tư không phục hồi, giá có thể giảm hơn nữa.

Đây là điểm mấu chốt:

- Lãi suất mở giảm 8 triệu USD trong 48 giờ.

- Lãi suất mở hiện ở mức 17,27 triệu USD.

- Tỷ lệ tài trợ dương, ưu tiên các hợp đồng dài hạn.

Lãi suất mở (OI) đề cập đến số lượng hợp đồng phái sinh chưa thanh toán như hợp đồng tương lai và quyền chọn. OI thấp hơn cho thấy sự quan tâm của thị trường giảm, trong khi OI cao hơn cho thấy sự quan tâm tăng lên.

Sự sụt giảm gần đây của OI cho thấy niềm tin của nhà đầu tư giảm sút, điều này có thể tác động tiêu cực đến giá BONK.

Giá hiện tại của BONK là 0,00003323 USD, với các mức kháng cự là 0,00003802 USD, 0,00004013 USD và 0,00004261 USD và các mức hỗ trợ ở mức 0,00003240 USD, 0,00003014 USD và 0,00002787 USD.

Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (50 EMA) là 0,00003482 USD và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là 39,79, cho thấy tình trạng bán quá mức.

#BONK #altcoin $BONK