Binance Square
LIVE
LIVE
dexbros
--26 views
Dịch
Ordinals going up like crazy is a bad sign for crypto market overall as BTC energy consumption is already in bad shape. Least you want is NFT in such expansive operation .

Ordinals going up like crazy is a bad sign for crypto market overall as BTC energy consumption is already in bad shape. Least you want is NFT in such expansive operation .

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-730789056

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện