Binance Square
LIVE
LIVE
小杰西区块链
--1.4k views
Xem bản gốc
Rõ ràng là Binance cũng đã phát hành dự án IEO trong khi quan sát xu hướng chung. Chỉ trong xu hướng ngắn hạn, BNB mới có thể được huy động với chi phí tối thiểu. Hãy nhớ rằng, chỉ có BNB là niềm tin tuyệt đối và là định danh duy nhất của Binance. Nó sẽ rơi vào mức tỷ lệ tương tự như BTC và tăng với cùng tốc độ. Nhưng nó khác. Tôi tin rằng miễn là BTC ổn định và triển vọng thị trường tốt thì BNB sẽ bùng nổ. Đây có thể là một cơ hội tiềm năng. Tất nhiên, tôi không muốn mọi người theo dõi sự gia tăng mà không cần suy nghĩ, nhưng đó chắc chắn là một cơ hội. Bạn có thể đợi nó lùi lại. Thậm chí đợi mức thấp mới tiếp theo của BTC, nhưng vui lòng thêm BNB vào lựa chọn của bạn. Đây là cơ hội tương đối ổn định và có lợi nhuận cao hơn BTC!

Rõ ràng là Binance cũng đã phát hành dự án IEO trong khi quan sát xu hướng chung. Chỉ trong xu hướng ngắn hạn, BNB mới có thể được huy động với chi phí tối thiểu. Hãy nhớ rằng, chỉ có BNB là niềm tin tuyệt đối và là định danh duy nhất của Binance. Nó sẽ rơi vào mức tỷ lệ tương tự như BTC và tăng với cùng tốc độ. Nhưng nó khác. Tôi tin rằng miễn là BTC ổn định và triển vọng thị trường tốt thì BNB sẽ bùng nổ. Đây có thể là một cơ hội tiềm năng. Tất nhiên, tôi không muốn mọi người theo dõi sự gia tăng mà không cần suy nghĩ, nhưng đó chắc chắn là một cơ hội. Bạn có thể đợi nó lùi lại. Thậm chí đợi mức thấp mới tiếp theo của BTC, nhưng vui lòng thêm BNB vào lựa chọn của bạn. Đây là cơ hội tương đối ổn định và có lợi nhuận cao hơn BTC!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Khám phá nội dung dành cho bạn
Đăng ký ngay để có cơ hội kiếm được phần thưởng 100 USDT!
hoặc
Đăng ký với tư cách là một pháp nhân
hoặc
Đăng nhập
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-460421132

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện