Binance Square
LIVE
LIVE
Traderszone500
--2.6k views
Dịch
Successfully achieved target.😍😍😍 How much profit did you make from my signal? #MATIC/USDT Mark price - 0.713 Profit - 250%+ Target achieved in 1d: 1h: 41m. #STMX/USDT Mark price - 0.00613 Profit - 180%+ Target achieved in 1d: 1h: 41m$BTC $STMX $MATIC

Successfully achieved target.😍😍😍

How much profit did you make from my signal?

#MATIC/USDT

Mark price - 0.713

Profit - 250%+

Target achieved in 1d: 1h: 41m.

#STMX/USDT

Mark price - 0.00613

Profit - 180%+

Target achieved in 1d: 1h: 41m$BTC $STMX $MATIC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 1
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Traderszone500

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện