🚨 Lịch Unlock Token hết tháng 5 này mà toàn hàng siêu phẩm ae cần chú ý

Ngày hôm qua Aevo (AEVO) mở khóa 827,6 triệu token (chiếm 752,36% lượng cung lưu hành), trị giá 1,28 tỷ USD

🔹 Ngày 16/05 - Arbitrum (ARB) mở khóa 92,65 triệu token (chiếm 3,49% lượng cung lưu hành), trị giá 102 triệu USD.

🔸 Ngày 20/05 - Pyth Network (PYTH) mở khóa 2,13 tỷ token (chiếm 141,67% lượng cung lưu hành), trị giá 1,24 tỷ USD.

🔹 Ngày 22/05 - Avalanche (AVAX) mở khóa 9,54 triệu token (chiếm 2,52% lượng cung lưu hành), trị 324,2 triệu USD.

Nguyên cái mớ này 4 con unlock từ 15 đến hết tháng 5 thì hold đúng 4 con âm từa lưa tè le 😁

Ae có đang nắm giữ em hàng nào trong list này không