Binance Square
LIVE
LIVE
Trading Insight
--27.1k views
🚨 Cảnh Báo Thanh Lý 🔹 Trong vòng 24 giờ qua, đã có 54.559 nhà giao dịch bị thanh lý, tổng giá trị thanh lý là $146.28 million. 🔹Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra là BTC-USDT giá trị là $2.11M. Hôm qua thanh lý có vẻ ít hơn mọi lần quét, chắc tiền thị trường bớt rồi ae ạ. Có ae nào nằm trong 54k nhà giao dịch rót ngòi không nhỉ. Tàm này nó phi lên 71k thì phải 150 nghìn nhà giao dịch rụng 🔸 Không Vào lệnh với mức Volume lớn hơn 10% tài khoản 🔸 Không All In tài sàn dưới mọi hình thức 🔸 Không sử dụng đòn bẩy quá cao với mức kí quỹ lớn dẫn tới việc bị thanh lý tài khoản

🚨 Cảnh Báo Thanh Lý

🔹 Trong vòng 24 giờ qua, đã có 54.559 nhà giao dịch bị thanh lý, tổng giá trị thanh lý là $146.28 million.

🔹Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra là BTC-USDT giá trị là $2.11M.

Hôm qua thanh lý có vẻ ít hơn mọi lần quét, chắc tiền thị trường bớt rồi ae ạ. Có ae nào nằm trong 54k nhà giao dịch rót ngòi không nhỉ. Tàm này nó phi lên 71k thì phải 150 nghìn nhà giao dịch rụng

🔸 Không Vào lệnh với mức Volume lớn hơn 10% tài khoản

🔸 Không All In tài sàn dưới mọi hình thức

🔸 Không sử dụng đòn bẩy quá cao với mức kí quỹ lớn dẫn tới việc bị thanh lý tài khoản

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Có thể bao gồm nội dung được tài trợ. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 18
Tìm hiểu tin tức mới nhất về tiền mã hóa
⚡️ Hãy tham gia những cuộc thảo luận mới nhất về tiền mã hóa
💬 Tương tác với những nhà sáng tạo mà bạn yêu thích
👍 Thưởng thức nội dung mà bạn quan tâm
Email / Số điện thoại
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Trading_Insight_DN

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện