Binance Square
LIVE
LIVE
Trading Heights
--132 views
Xem bản gốc
Chủ sở hữu tiền điện tử (% dân số): 🇦🇪 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: 27,67% 🇻🇳 Việt Nam: 20,54% 🇸🇬 Singapore: 13,93% 🇮🇷 Iran 13,46% 🇺🇸 Hoa Kỳ: 13,22% 🇵🇭 Philippin: 13,02% 🇺🇦 Ukraina: 10,31% 🇻🇪 Venezuela: 10,28% 🇿🇦 Nam Phi: 10% 🇹🇭 Thái Lan: 9,32% 🇮🇳 Ấn Độ: 7,23% 🇧🇷 Brazil: 6,98% 🇵🇰 Pakistan: 6,40% 🇫🇷 Pháp: 5,90% 🇷🇺 Nga: 5,87% 🇳🇬 Nigeria: 5,75% 🇦🇷 Argentina: 5,56% 🇬🇧 Vương quốc Anh: 5,52% 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ: 5,46% 🇰🇪 Kenya: 4,92% 🇲🇦 Maroc: 4,9% 🇨🇴 Colombia: 4,81% 🇮🇩 Indonesia: 4,55% 🇳🇵 Nepal: 4,43% 🇩🇪 Đức: 4,19% 🇨🇦 Canada: 4,15% 🇨🇳 Trung Quốc: 4,08% 🇪🇹 Ethiopia: 4,01% 🇰🇷 Hàn Quốc: 3,98% 🇪🇨 Ecuador: 3,71% #crypto2023

Chủ sở hữu tiền điện tử (% dân số):

🇦🇪 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: 27,67%

🇻🇳 Việt Nam: 20,54%

🇸🇬 Singapore: 13,93%

🇮🇷 Iran 13,46%

🇺🇸 Hoa Kỳ: 13,22%

🇵🇭 Philippin: 13,02%

🇺🇦 Ukraina: 10,31%

🇻🇪 Venezuela: 10,28%

🇿🇦 Nam Phi: 10%

🇹🇭 Thái Lan: 9,32%

🇮🇳 Ấn Độ: 7,23%

🇧🇷 Brazil: 6,98%

🇵🇰 Pakistan: 6,40%

🇫🇷 Pháp: 5,90%

🇷🇺 Nga: 5,87%

🇳🇬 Nigeria: 5,75%

🇦🇷 Argentina: 5,56%

🇬🇧 Vương quốc Anh: 5,52%

🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ: 5,46%

🇰🇪 Kenya: 4,92%

🇲🇦 Maroc: 4,9%

🇨🇴 Colombia: 4,81%

🇮🇩 Indonesia: 4,55%

🇳🇵 Nepal: 4,43%

🇩🇪 Đức: 4,19%

🇨🇦 Canada: 4,15%

🇨🇳 Trung Quốc: 4,08%

🇪🇹 Ethiopia: 4,01%

🇰🇷 Hàn Quốc: 3,98%

🇪🇨 Ecuador: 3,71%

#crypto2023

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Khám phá nội dung dành cho bạn
Đăng ký ngay để có cơ hội kiếm được phần thưởng 100 USDT!
hoặc
Đăng ký với tư cách là một pháp nhân
hoặc
Đăng nhập
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@TradingHeights

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện