Binance Square
LIVE
LIVE
四季韭
--1.2k views
Dịch
#MANTA 突破回踩

#MANTA

突破回踩

LIVE
四季韭
--
$MANTA 【马前炮】
这个也一直拿着呢(在ALT之前买的
因为当时买入预期是突破后主升浪
加上大支撑一直没有效跌破
所以就再等等

重新画图
如果趋势线有效跌破就走人
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@0xSijijiu

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện