Binance Square
LIVE
LIVE
MoonPark
--0 views
Dịch
学习了

学习了

LIVE
三马哥
--
1、不需要那么多,10个WLD(世界币)就够了。以后你会发现,人这一辈子,根本不需要那么多钱。

2、WLD本身没有风险。WLD最大的风险在于,你以为有风险,结果没拿住。

3、几年后再看WLD的k线,整个2024年就是一条直线而已。

4、一个认知,WLD没有庄。有人自以为能坐庄。拉上去出完货,就再也上不了车了。

5、3U的时候看10U算什么本事?5u的时候看100才是大格局。

7、机构买wld不是WLD的利好。WLD被机构买是机构的利好。

8、未来,你会发现你根本不在乎生活品质,持有WLD在手就是最高生活品质。

$WLD $FET $AGIX #内容挖矿
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@MoonPark

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện