Binance Square
LIVE
LIVE
直球战神阿达
--380 views
Dịch
bnx起飞

bnx起飞

LIVE
艾叔是个好哥哥
--
福利贴,抽奖福利

老艾福利送上!除了BNX持仓大户,你还可以通过我这里获得抽白名单!

BinaryX联合币安向币安广场我的粉丝们送出BinaryX IGO 白名单。抢到的先到先得~

活动时间:2月22日20:00-2月29日20:00

根据 BinaryX 最新官方公告,热门太空建设游戏 Project Matthew 正在 BinaryX IGO 平台上进行初始游戏发行 (IGO) 准备。

IGO计划于2024年3月进行,用户必须持是链上BNX持仓大户或AI Hero游戏中的BNX持仓大户,才能进入IGO预售白名单。 IGO 白名单快照流程将于 2024 年 3 月 1 日之前完成。

详情:https://x.com/ProjectMatthew_/status/1759551527595958486

IGO网站:https://bit.ly/49Iwfef 

本文章抽出2份白名单,如何获得?
1)活动期间用我的注册链接注册币安完成KYC,
并且关注我的币安广场、关注 @BinaryX 华语 @艾叔是个好哥哥
艾叔币安队长专属链接 注册完成KYX

2)转发+在本文章评论BNX相关内容,系统会从评论区的新用户中抽出获胜者

不要错过,速度行动吧~
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-6c9a5ec3f9cb

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--
--
--
--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện