Binance Square
LIVE
LIVE
Zaida Robinette bMm8
Giảm giá
--406 views
Dịch
Total uncertainty in the crypto market from last 2 days. Decline rate is higher than the pumping rate. hopefully things will change from the start of the week. Traders have to be a little patient to uprise again. newbies like I am should wait than to lose , or the should get with the experttise from the #Square #TrendingTopic #Write2Earn #alt $BONK

Total uncertainty in the crypto market from last 2 days. Decline rate is higher than the pumping rate. hopefully things will change from the start of the week. Traders have to be a little patient to uprise again. newbies like I am should wait than to lose , or the should get with the experttise from the #Square #TrendingTopic #Write2Earn #alt

$BONK

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-2ce98c514368

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện