Binance Square
LIVE
LIVE
区块侠
--11 views
Dịch
【快讯】区块链新闻来啦!🎉并行EVM网络Monad在X平台宣布,即将发布的开发者网络(devnet)将是一个仅用于基准测试的纯内部环境。开发者们将通过该网络第一次了解到Monad的实力,但这个网络并不会向公众开放,也不会是Monad网络最终的状态。大家对此有什么看法呢?欢迎在评论区畅谈!💬

【快讯】区块链新闻来啦!🎉并行EVM网络Monad在X平台宣布,即将发布的开发者网络(devnet)将是一个仅用于基准测试的纯内部环境。开发者们将通过该网络第一次了解到Monad的实力,但这个网络并不会向公众开放,也不会是Monad网络最终的状态。大家对此有什么看法呢?欢迎在评论区畅谈!💬

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4d9133488

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện