Binance Square
LIVE
LIVE
重新来过2024
--3.5k views
Dịch
现货GALA建议0.0258左右头仓,0.016左右补 MANA0.40-0.38补仓0.33 FIL5-5.2附近 ENS15-16附近 现货看资金资金量 选3-5个,不要超过总仓位的50% 留50补仓调仓,都可以 就是纯玩现货波段个人建议自行参考 #GALA#MANA#ENS

现货GALA建议0.0258左右头仓,0.016左右补

MANA0.40-0.38补仓0.33

FIL5-5.2附近

ENS15-16附近

现货看资金资金量

选3-5个,不要超过总仓位的50%

留50补仓调仓,都可以

就是纯玩现货波段个人建议自行参考

#GALA#MANA#ENS

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 10
Nhà sáng tạo có liên quan

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--
$BTC #比特币##数字货币##币圈# 在未来十年,币圈(数字货币领域)有可能经历以下几个方面的变革和发展: 1. **主流接纳与广泛应用**: - 数字货币,尤其是比特币和以太坊等主流加密货币,可能进一步获得全球各大经济体的认可,包括作为储备资产、支付手段以及金融衍生品的基础资产。 - 数字货币支付生态系统有望更加成熟,实体店和线上商家广泛接受加密货币支付,甚至是法定货币与加密货币之间的无缝转换。 2. **监管制度完善**: - 预计各国政府会逐步建立和完善对数字货币的监管框架,确保它们在保护投资者、打击非法活动的前提下健康发展。 - 中心化和去中心化金融(CeFi与DeFi)可能会找到更有效的监管平衡点,使得行业在合规的基础上创新迭代。 3. **技术创新与扩展**: - 区块链技术将进一步突破性能瓶颈,Layer 2解决方案和新型共识算法将更好地处理交易速度和成本问题。 - Web3.0和元宇宙等概念的落地可能带动加密货币在数字身份、数据所有权、游戏、社交等领域的大规模应用。 4. **金融产品多样化**: - 数字货币衍生品市场将更加丰富多样,包括期货、期权、掉期、指数基金等。 - DeFi(去中心化金融)将继续蓬勃发展,提供更多种类的借贷、保险、稳定币、合成资产等金融服务。 5. **可持续发展**: - 随着对环境问题的关注度提升,预计会出现更多的绿色挖矿技术和能源解决方案,以降低加密货币开采对环境的影响。 - 更多关注公平性和可持续性的新型加密货币和协议可能出现,如PoS(权益证明)、PoW+PoS混合机制等。 当然,以上仅为对未来十年币圈发展的合理预测和设想,实际情况会受到全球经济环境、科技发展、政策导向等多种因素的影响。
--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện