Binance Square
LIVE
LIVE
CryptoRodo
Tăng giá
--394 views
Dịch
@Portalcoin $PORTAL on Binance Launchpool 💡Farm PORTAL by Staking BNB and FDUSD 🔸 What is #Portalcoin ? The universal Gaming Coin. It’s one of the most promising projects in the #cryptogaming narrative. The amount of high quality projects it has onboarded is tremendous. Great to see them on Binance Launchpool. So far, they've delivered. The next big key milestone is going to be related to the "universal coin" itself. From the actual development to the usability, interoperability, and value aggregation to the projects that use it. That's the hardest test IMO. We'll keep an eye on it! 👁️ #PortalTokenLaunchPrice

@Portals

$PORTAL on Binance Launchpool

💡Farm PORTAL by Staking BNB and FDUSD

🔸 What is #Portalcoin ?

The universal Gaming Coin. It’s one of the most promising projects in the #cryptogaming narrative.

The amount of high quality projects it has onboarded is tremendous.

Great to see them on Binance Launchpool. So far, they've delivered. The next big key milestone is going to be related to the "universal coin" itself. From the actual development to the usability, interoperability, and value aggregation to the projects that use it.

That's the hardest test IMO. We'll keep an eye on it! 👁️

#PortalTokenLaunchPrice

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@CryptoRodo

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện