$BTC đã vượt qua 30.000 đô la Mỹ, đạt mức cao mới hàng ngày. $MATIC theo sau xu hướng tăng giá của thị trường chung và tiếp tục tăng giá. Mức hỗ trợ chính là 1,09, vị trí phòng thủ là 1,1 và các mục tiêu tăng giá là 1,17 và 1,25.