Binance Square
LIVE
LIVE
赚哥-价值投资者
--5.4k views
Dịch
不管市场多么惨淡,别忘了定投抄底。 买在无人问津,卖在人声鼎沸,是亘古不变的道理。 不管你在什么价位入场,低于你的预期就开始定投,不要在价格继续下跌时卖币,不要在拉升之后觉得自己踏空并追高,现在开始逢低买入,这才是定投抄底。 大牛市主升浪来临前,大饼10万刀之前这一切都是底部。 你又在担心永远涨不回去了吗?那么你觉得美联储的放水会停止吗?大饼的减半和以太的销毁会消失吗?大饼和以太的现货etf不会通过吗?别让现在的恐慌情绪掌控你,你可以永远相信大饼和这个市场。

不管市场多么惨淡,别忘了定投抄底。

买在无人问津,卖在人声鼎沸,是亘古不变的道理。

不管你在什么价位入场,低于你的预期就开始定投,不要在价格继续下跌时卖币,不要在拉升之后觉得自己踏空并追高,现在开始逢低买入,这才是定投抄底。

大牛市主升浪来临前,大饼10万刀之前这一切都是底部。

你又在担心永远涨不回去了吗?那么你觉得美联储的放水会停止吗?大饼的减半和以太的销毁会消失吗?大饼和以太的现货etf不会通过吗?别让现在的恐慌情绪掌控你,你可以永远相信大饼和这个市场。

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 6
Tính giá 1
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4cf123071

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện