Binance Square
LIVE
LIVE
过山虎
Tăng giá
--59 views
Dịch
韭菜们的思维就是在赚钱的时候,想赚更多,最后在牛市中后期跑去加杠杆、合约等等,加大投资体量跑去重仓梭哈。在牛市初期你因为恐惧不敢重仓,而在牛市中后期因为贪婪跑去重仓梭哈,最后,你跑去高位接盘、站岗,你不亏钱?谁亏钱呢?#BTC

韭菜们的思维就是在赚钱的时候,想赚更多,最后在牛市中后期跑去加杠杆、合约等等,加大投资体量跑去重仓梭哈。在牛市初期你因为恐惧不敢重仓,而在牛市中后期因为贪婪跑去重仓梭哈,最后,你跑去高位接盘、站岗,你不亏钱?谁亏钱呢?#BTC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Guo-Shan-Hu-888

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Tin tức mới nhất

Xem thêm

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện