Binance Square
LIVE
LIVE
A忆胜
Tăng giá
--1k views
Dịch
大雪覆盖的整个冬天始终没有出现一把火点燃这冷淡的市场,波动不尽人意盔笋的朋友想要翻盘无从下手,山寨风险大主流波动小,这种情况下躲在暗处的买家才是黄雀,频繁的布局反而适得其反,寒冬计划已经展开,众志成城将大局逆转!我们只需要一波大家静候佳音即可! 周二上午行情解析如下 技术结构来看四小时级别中,昨日虽然摸了一下高点但是延续性不强今日早盘再次回到了前期的位置,今日技术面来看的话空头量能已经持续小区间运行有段时间了,而纵观这段时间的释放下插针后的低点是越来越高,说明近段时间空投量能并没有预期中释放的那么透彻,再看kd三线已经开始逐渐平行,所以今日的话我们完全可以去考虑低多上看44000这个位置。 操作建议 42700-42600附近直接多 目标看43500-43700防守五百点破位看44100不破反手 忆胜混迹b圈行业多年,研究二级局势和圈内事件,专业比特市场点评。tao丹🔒丹操作不理想的欢迎姿寻#BTC #LUNC #link #RNDR #PENDLE $BTC $ETH $BNB

大雪覆盖的整个冬天始终没有出现一把火点燃这冷淡的市场,波动不尽人意盔笋的朋友想要翻盘无从下手,山寨风险大主流波动小,这种情况下躲在暗处的买家才是黄雀,频繁的布局反而适得其反,寒冬计划已经展开,众志成城将大局逆转!我们只需要一波大家静候佳音即可!

周二上午行情解析如下

技术结构来看四小时级别中,昨日虽然摸了一下高点但是延续性不强今日早盘再次回到了前期的位置,今日技术面来看的话空头量能已经持续小区间运行有段时间了,而纵观这段时间的释放下插针后的低点是越来越高,说明近段时间空投量能并没有预期中释放的那么透彻,再看kd三线已经开始逐渐平行,所以今日的话我们完全可以去考虑低多上看44000这个位置。

操作建议

42700-42600附近直接多

目标看43500-43700防守五百点破位看44100不破反手

忆胜混迹b圈行业多年,研究二级局势和圈内事件,专业比特市场点评。tao丹🔒丹操作不理想的欢迎姿寻#BTC #LUNC #link #RNDR #PENDLE $BTC $ETH $BNB

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@BTCys1915

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện