Binance Square
LIVE
LIVE
Crypto梦醒时分
--6k views
Dịch
这我刚刚看了一眼之前广场各路大V齐齐推荐的hook和ace,已经跌的不忍直视了! 不是连续多次各种吹有利好么?接着吹啊!忽悠信任你的粉丝去接盘,让人家5000u,10000u的买,那都是血汗钱呐! 大家尽量小心广场上一些所谓的社区,尤其是那些大V报团组建的,其实就相当于是工作室了,他们起号很容易的,所以根本不在乎个人脸面和口碑,只要工作室不倒,就算他们号臭了,也能很快秽土转生。他们通常都是互相配合,割韭菜都是一茬一茬地割!之前广场有个叫【加密糖巢】的大V,卷了粉丝几百万跑路了,现在也不了了之! 这些大v通常都会分享一些所谓的“密码”,让你尝到甜头,进他/她社区,然后开始忽悠了,免费的群都这样牛逼,那vip群不得起飞咯,里面的人个个都赚麻,然后你就付费进qun了,然后.....哭吧😭 这些其实和u商是一个套路,u商先带你玩几单,让你赚钱放松警惕了,然后把你忽悠到其他野鸡交易所让你爆仓吃你客损,一个性质,都是靠骗,当然广场傻逼多,骗不完,根本骗不完! 还有一些打着不收费免费指导散户口号的大v,还还真尼玛有傻逼信,动脑筋想想,咱们这个圈子有雷锋吗?不还是通过这种方式一点点引诱你上钩,先取得你的信任,然后下钩子.... 反倒是一些只做个人品牌的大V,也不报团,他们最多也就喊单,不会轻易和项目方接触,毕竟个人ip做起来还是蛮困难的,招牌砸了可就把饭碗砸了。你跟单赔了那最多也只能证明人家水平不济嘛,毕竟人家自己也赔了! 广场有个“200u”起家的,之前带单爆了两次,好多人嘲讽,但人家现在带单还有人跟,不就是人家玩的真实让人信服嘛,你们要是牛逼自己也开个跟单嘛,只会嘴上一天天赚麻,是怕露马脚吗? $HOOK $ACE #内容挖矿

这我刚刚看了一眼之前广场各路大V齐齐推荐的hook和ace,已经跌的不忍直视了!

不是连续多次各种吹有利好么?接着吹啊!忽悠信任你的粉丝去接盘,让人家5000u,10000u的买,那都是血汗钱呐!

大家尽量小心广场上一些所谓的社区,尤其是那些大V报团组建的,其实就相当于是工作室了,他们起号很容易的,所以根本不在乎个人脸面和口碑,只要工作室不倒,就算他们号臭了,也能很快秽土转生。他们通常都是互相配合,割韭菜都是一茬一茬地割!之前广场有个叫【加密糖巢】的大V,卷了粉丝几百万跑路了,现在也不了了之!

这些大v通常都会分享一些所谓的“密码”,让你尝到甜头,进他/她社区,然后开始忽悠了,免费的群都这样牛逼,那vip群不得起飞咯,里面的人个个都赚麻,然后你就付费进qun了,然后.....哭吧😭

这些其实和u商是一个套路,u商先带你玩几单,让你赚钱放松警惕了,然后把你忽悠到其他野鸡交易所让你爆仓吃你客损,一个性质,都是靠骗,当然广场傻逼多,骗不完,根本骗不完!

还有一些打着不收费免费指导散户口号的大v,还还真尼玛有傻逼信,动脑筋想想,咱们这个圈子有雷锋吗?不还是通过这种方式一点点引诱你上钩,先取得你的信任,然后下钩子....

反倒是一些只做个人品牌的大V,也不报团,他们最多也就喊单,不会轻易和项目方接触,毕竟个人ip做起来还是蛮困难的,招牌砸了可就把饭碗砸了。你跟单赔了那最多也只能证明人家水平不济嘛,毕竟人家自己也赔了!

广场有个“200u”起家的,之前带单爆了两次,好多人嘲讽,但人家现在带单还有人跟,不就是人家玩的真实让人信服嘛,你们要是牛逼自己也开个跟单嘛,只会嘴上一天天赚麻,是怕露马脚吗?

$HOOK $ACE

#内容挖矿

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 7
Tính giá 1
Nhà sáng tạo có liên quan

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện