Binance Square
LIVE
LIVE
无邪Crypto
Tăng giá
--2.9k views
Dịch
最近关键词的真正含义: 下跌50% —回调 下跌20% —回踩 上涨1% —爆拉 上涨2% —起飞🛫️ 😂😂😂😂😂 #Binance #crypto2023

最近关键词的真正含义:

下跌50% —回调

下跌20% —回踩

上涨1% —爆拉

上涨2% —起飞🛫️

😂😂😂😂😂

#Binance #crypto2023

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 3
Nhà sáng tạo có liên quan

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện