Binance Square
LIVE
LIVE
Crawling brothers
--3.4k views
Dịch
our Sixth free signal long API3 Entry-2.7050 Dca- 2.59 TP1- 2.7450 TP2- 2.8050 TP3- 2.9050 TP4- 2.9800 No need of sl it will hit 100 percent#crawlingbrothers

our Sixth free signal

long API3

Entry-2.7050

Dca- 2.59

TP1- 2.7450

TP2- 2.8050

TP3- 2.9050

TP4- 2.9800

No need of sl it will hit 100 percent#crawlingbrothers

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 10
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@crawlingbrother

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện