Binance Square
LIVE
LIVE
毛子爱赚元子
--515 views
Dịch
好多朋友看我交易比较稳,半年收益超过80%,想问我咋做的,咋入门,咱们抛开指标先不说 大哥你心态得稳啊,100X杠杆 加个高度控盘的币 加个爆仓即止损,你要我 我也赚不到钱啊,你这buff叠满,我能帮你的,就是祝福你了,我祝你成功吧 我觉得指标学习之前先三点吧 1. 严格止损 2. 低杠杆 3. 主流币

好多朋友看我交易比较稳,半年收益超过80%,想问我咋做的,咋入门,咱们抛开指标先不说

大哥你心态得稳啊,100X杠杆 加个高度控盘的币 加个爆仓即止损,你要我 我也赚不到钱啊,你这buff叠满,我能帮你的,就是祝福你了,我祝你成功吧

我觉得指标学习之前先三点吧

1. 严格止损

2. 低杠杆

3. 主流币

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện