Binance Square
LIVE
LIVE
Crypto BLM
--275 views
Dịch
#BTC Following the recent breakout near the resistance zone, buyers found themselves trapped in BTC around the $49,000 price level. Since reaching the swing high of $49,048, BTC has experienced a significant decline, falling by approximately 15.37%. Additionally, from yesterday's high to low, BTC has undergone a correction of about 10.76%. It's noteworthy to mention that the last time BTC saw a correction exceeding 10% was on November 9, 2022. #BTC #etf #ETH #memecoin #etc like for more

#BTC

Following the recent breakout near the resistance zone, buyers found themselves trapped in BTC around the $49,000 price level. Since reaching the swing high of $49,048, BTC has experienced a significant decline, falling by approximately 15.37%.

Additionally, from yesterday's high to low, BTC has undergone a correction of about 10.76%. It's noteworthy to mention that the last time BTC saw a correction exceeding 10% was on November 9, 2022. #BTC #etf #ETH #memecoin #etc

like for more

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện