Theo Odaily, Dreamcraft Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm đang phát triển có trụ sở tại Copenhagen, Đan Mạch, đã tuyên bố hoàn thành việc gây quỹ 66 triệu euro cho Quỹ II của mình. Nguồn vốn mới sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như B2B SaaS, giải trí kỹ thuật số và fintech. Những người đóng góp đáng chú ý cho quỹ bao gồm Chr. Augustinus Fabrikker và Văn phòng Gia đình.

Dreamcraft Ventures đã có nhiều khoản đầu tư vào miền Web3. Chúng bao gồm Teamway, nền tảng nhân sự Web3 và NeoKe, một công ty nhận dạng kỹ thuật số phi tập trung. Nỗ lực gây quỹ mới nhất của công ty nhấn mạnh cam kết hỗ trợ các công ty đổi mới trong lĩnh vực công nghệ.

Việc đầu tư vào các lĩnh vực B2B SaaS, giải trí kỹ thuật số và fintech cho thấy trọng tâm chiến lược của Dreamcraft Ventures đối với các ngành đang phát triển nhanh chóng này. Danh mục đầu tư hiện tại của công ty trong lĩnh vực Web3, bao gồm các khoản đầu tư vào Teamway và NeoKe, thể hiện tầm nhìn xa của công ty trong việc nhận biết và tận dụng tiềm năng của các công nghệ phi tập trung.