Theo Odaily, một địa chỉ tiền thông minh trước đây kiếm được 6,87 triệu USD trên WIF đã đầu tư 1 triệu USDC để mua 1,7 triệu đơn vị tremp với mức giá trung bình là 0,5831 USD. Động thái này diễn ra sau khi nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận đáng kể từ WIF.

Nhà giao dịch này ban đầu đã chi 721.000 USD để mua 3,07 triệu đơn vị WIF với mức giá trung bình là 0,23 USD. Sau đó, nhà giao dịch này đã bán được 2,37 triệu đơn vị WIF với mức giá trung bình là 2,31 USD, thu về 5,47 triệu USD. Nhà giao dịch này vẫn nắm giữ 700.000 đơn vị WIF, trị giá 2,12 triệu USD.

Khoản đầu tư gần đây vào tremp này cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của nhà giao dịch, chuyển từ WIF sang tremp. Vẫn còn phải xem khoản đầu tư này sẽ diễn ra như thế nào và liệu nó có mang lại lợi nhuận tương tự như các giao dịch trước đây của nhà giao dịch với WIF hay không.