Binance Square
LIVE
LIVE
Bit-Insight-Hub
--129 views
Dịch
FTM/USDT ANALYSIS WEEKLY T.F📌 $FTM successfuly breakout the descending triangle pattern in upward direction . Weekly RSI also breaking out the trendline resistance , that's a bullish sign for $FTM . Im expecting 100% -500% pump in $FTM price in coming months. I will buy it at the retest of descending pattern in low t.f and gonna HODL till 2025 or more . #ftm/usdt #Ftmusdt #FTM #etf #News

FTM/USDT ANALYSIS WEEKLY T.F📌

$FTM successfuly breakout the descending triangle pattern in upward direction . Weekly RSI also breaking out the trendline resistance , that's a bullish sign for $FTM .

Im expecting 100% -500% pump in $FTM price in coming months.

I will buy it at the retest of descending pattern in low t.f and gonna HODL till 2025 or more .

#ftm/usdt #Ftmusdt #FTM #etf #News

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@earncryptofree

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Tin tức mới nhất

Xem thêm

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện