Binance Square
LIVE
LIVE
Ghdominus
--407 views
Xem bản gốc
Bạn nghĩ sao FET, INJ, SOL, AGIX sẽ làm gì trước cuối năm nay? ý kiến ​​của tôi #Fet $1 #InjectiveProtocol $30 #Solana $100 #AGIX $0,8 Còn bạn thì sao? chia sẻ quan điểm của bạn

Bạn nghĩ sao

FET, INJ, SOL, AGIX

sẽ làm gì trước cuối năm nay?

ý kiến ​​của tôi

#Fet $1

#InjectiveProtocol $30

#Solana $100

#AGIX $0,8

Còn bạn thì sao? chia sẻ quan điểm của bạn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Khám phá nội dung dành cho bạn
Đăng ký ngay để có cơ hội kiếm được phần thưởng 100 USDT!
hoặc
Đăng ký với tư cách là một pháp nhân
hoặc
Đăng nhập
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-595339556

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Tin tức mới nhất

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện