Binance Square
LIVE
LIVE
Bit-Insight-Hub
--88 views
Dịch
The unknown whale started investing in #btc just this year, very quickly moving to buying 500 BTC at a time He does this several times a month and thus has already accumulated almost 15,000 BTC for a total of $529 million. #etf #BTC🔥🔥 #BTCRally #BTC #News

The unknown whale started investing in #btc just this year, very quickly moving to buying 500 BTC at a time

He does this several times a month and thus has already accumulated almost 15,000 BTC for a total of $529 million.

#etf #BTC🔥🔥 #BTCRally #BTC #News

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@earncryptofree

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện