Binance Square
LIVE
LIVE
Feed-Creator-e3d15e416
--27 views
Dịch
安全

安全

LIVE
Binance News
--
瑞典加密货币抢劫案激增,一对夫妇遭遇暴力入室抢劫
据 CryptoPotato 报道,瑞典一对中年夫妇在家中遭到一群蒙面歹徒的暴力抢劫,目标是他们的比特币。这起事件发生在本周早些时候,地点位于斯德哥尔摩以南的 Rönninge。这一事件凸显了瑞典加密货币相关抢劫案的令人担忧的趋势。

StarkNet Foundation 董事会成员 Eric Wall 关注这些事件,他表示,本周一的袭击标志着瑞典比特币相关抢劫案的令人担忧的模式。上个月,瑞典 Södertälje 的两位比特币和加密领域的知名人士也遭遇了类似的入室抢劫。

瑞典加密货币抢劫案引发了对隐私的担忧。这些案件的一个关键因素是,在瑞典,个人信息(包括住址和税务记录)可以轻易获得,这些信息是公开可获取的,使得潜在的罪犯更容易找到目标。瑞典警方已经承认这些抢劫案的作案手法相似,可能与一个比特币抢劫团伙有关。调查仍在进行中,但尚未有人因这些事件被捕。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-54a257530

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện