Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel

Simple Earn

Cách đơn giản để Gửi tiền và kiếm lãi
Đăng nhập để xem chi tiết tài sản đang nắm giữ
Không còn sản phẩm Simple Earn nào khác
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm Linh hoạt
Đăng ký bất cứ lúc nào và bắt đầu kiếm phần thưởng.
Chính sách rút
Khoản vay linh hoạt
APR sản phẩm linh hoạt
Sản phẩm linh hoạt phân bổ phần thưởng dựa trên APR theo thời gian thực và phần thưởng APR theo bậc.
APR theo thời gian thực
Sản phẩm Cố định
Khóa tài sản trong thời hạn cố định và kiếm phần thưởng cao hơn
Dòng thời gian phân bổ phần thưởng
Lịch bảo trì hằng ngày
Chính sách rút
Tự động đăng ký
Đăng ký tự động sản phẩm Linh hoạt hoặc Cố định vô cùng tiện lợi.
Sản phẩm Linh hoạt
Sản phẩm Cố định
Câu hỏi thường gặp

  1. Simple Earn hoạt động như thế nào?

  Simple Earn cho phép người dùng kiếm phần thưởng bằng cách nạp các tài sản điện tử theo kỳ hạn cố định hoặc linh hoạt.

  Người dùng có thể đăng ký Sản phẩm linh hoạt bất kỳ lúc nào để bắt đầu kiếm phần thưởng mỗi phút. Sản phẩm cố định sẽ được rút vào ngày rút được nêu trong mỗi lần đăng ký.

  2. Tôi có thể kiếm được phần thưởng gì từ Sản phẩm linh hoạt?

  Sản phẩm Linh hoạt phân bổ các phần thưởng dựa trên APR thời gian thực và phần thưởng APR theo bậc. Phần thưởng được phân bổ được làm tròn đến 8 chữ số thập phân.
  APR theo thời gian thực là chỉ báo trực tiếp về phần thưởng bạn nhận được và dữ liệu này có thể thay đổi mỗi phút. Phần thưởng được cộng dồn và tích lũy trực tiếp trong Ví Earn của bạn mỗi phút.
  Phần thưởng APR theo bậc được thưởng theo thời gian trên các sản phẩm linh hoạt đã chọn, thông qua cấu trúc tỷ lệ theo bậc và có thể thay đổi hàng ngày. Những phần thưởng này được cộng dồn vào ngày sau khi đăng ký, bắt đầu lúc 07:00 Giờ Việt Nam. Bạn sẽ bắt đầu nhận phần thưởng phân bổ đến Ví Spot sau ngày bắt đầu cộng dồn (hai ngày sau khi đăng ký) trong khoảng thời gian từ 07:00 đến 15:00 (Giờ Việt Nam).

  3. Chính sách rút dành cho sản phẩm linh hoạt là gì?

  Tài sản từ sản phẩm linh hoạt sẽ được hoàn trả về Ví Spot của bạn ngay sau khi hệ thống xử lý thành công các yêu cầu rút.
  Tuy nhiên, hạn mức rút hàng ngày áp dụng cho từng sản phẩm linh hoạt và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Các hạn mức này và khả năng nhận trễ lợi nhuận đã rút có thể là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thị trường biến động mạnh, sự chậm trễ của mạng, một số lượng lớn các hướng dẫn rút ở cùng một thời điểm từ những người dùng Binance khác hoặc bất kỳ sự kiện bất ngờ nào khác.

  4. Tôi có thể tìm các phần thưởng đã kiếm được từ Sản phẩm linh hoạt ở đâu?

  Phần thưởng APR theo thời gian thực được cộng trực tiếp mỗi phút vào số dư của từng Sản phẩm linh hoạt trong Ví Earn của bạn (không phải Ví Spot). Phần thưởng APR theo bậc được phân bổ vào Ví Spot của bạn hàng ngày. Bạn có thể xem Ví Earn của mình để xem những phần thưởng đã kiếm được, hoặc Lịch sử Simple Earn để xem hồ sơ lịch sử dưới mục "Phần thưởng APR theo thời gian thực" hoặc "Phần thưởng APR theo bậc".

  5. Tôi có thể kiếm được những phần thưởng nào từ sản phẩm cố định?

  APR của sản phẩm cố định có thể thay đổi hằng ngày. Những phần thưởng này được cộng dồn vào ngày sau khi đăng ký, bắt đầu lúc 07:00 Giờ Việt Nam. Bạn sẽ bắt đầu nhận phần thưởng phân bổ đến Ví Spot sau ngày bắt đầu tích lũy (hai ngày sau khi đăng ký) trong khoảng thời gian từ 07:00 đến 15:00 (Giờ Việt Nam).

  6. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi rút sớm tài sản trong Sản phẩm Cố định?

  Đối với các sản phẩm cố định đã chọn, bạn có thể rút tài sản của mình bất cứ lúc nào trước thời điểm đáo hạn. Tuy nhiên, nếu rút sớm, bạn sẽ mất tất cả phần thưởng đã nhận được. Hệ thống sẽ khấu trừ phần thưởng đã phân bổ đến Ví Spot của bạn vào số tiền gốc rút ra.

  7. Tôi đã chọn đăng ký sản phẩm cố định tự động, khi nào phần thưởng sẽ bắt đầu cộng dồn và được phân bổ?

  Vào ngày đáo hạn Sản phẩm cố định, bạn sẽ tự động đăng ký lại chính Sản phẩm cố định đó với cùng thời hạn và bắt đầu cộng dồn lãi ngay lập tức. Phần thưởng sẽ được phân bổ vào Ví Spot của bạn vào ngày hôm sau. Xin lưu ý, tính năng Đăng ký tự động chỉ khả dụng với một số Sản phẩm cố định.

  8. APR được xác định như thế nào và đâu là nguồn lợi suất cho phần thưởng Simple Earn?

  Phần thưởng APR Simple Earn do Binance quyết định, có tính đến nhiều yếu tố khác nhau, được thiết kế cẩn trọng để đảm bảo các phần thưởng trả cho người dùng mang tính bền vững và có tính cạnh tranh.
  Tài sản do người dùng nạp trong Simple Earn có thể được dùng cho nhiều mục đích. Ví dụ: Tài sản này có thể dùng để stake trên chuỗi, cho những người dùng Binance khác vay thông qua các sản phẩm Cho vay tiền mã hóa và Ký quỹ hoặc cho các mục đích hoạt động của những đơn vị kinh doanh khác trên Binance.
  Đôi khi, Binance cũng có thể triển khai các chiến dịch quảng cáo được tài trợ bởi các dự án đối tác và giới thiệu những dự án này cho người dùng thông qua các ưu đãi khuyến mãi APR ngắn hạn trên các token được chọn.

  9. Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các bài viết của chúng tôi trong Trung tâm hỗ trợ hoặc Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
Xem thêm